112,9 εκατ. ευρώ από την INTERAMERICAN σε αποζημιώσεις και πληρωμές, κατά το πρώτο εξάμηνο

Τρί, 14/09/2021 - 09:14

Η Interamerican, με σταθερή τη λειτουργική ανταπόκριση και αμεσότητα και με την ευελιξία που της εξασφαλίζει η απλοποιημένη διαχείριση και ψηφιοποίηση, κατέβαλε συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο, 112,9 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις και πληρωμές σε δικαιούχους, έναντι 111,1 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα σημειώνοντας αύξηση 1,6%. Αντιθέτως, μειωμένες ήταν οι περιπτώσεις καταβολής ποσού, που έφθασαν τις 172.968 (182.945 περιπτώσεις πέρυσι) με μέσο όρο ανά πληρωμή 653 ευρώ.

Ο σύνθετος Δείκτης Ποιοτικού Ελέγχου (Net Promoters Score - NPS) παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, συγκρινόμενος με τα διεθνή standards. Στο τέλος του Ιουνίου, το NPS για το σύνολο του οργανισμού ανήλθε στις 67 μονάδες (64,2 στο πρώτο εξάμηνο του 2020). Ειδικότερα, το NPS της INTERAMERICAN ήταν 55, της Βοήθειας (οδικής και άμεσης ιατρικής) 81, της Anytime 78, ενώ της Εξυπηρέτησης Πελατών έφθασε στο 72. Ο τεχνικός Δείκτης NPS που σηματοδοτεί, κυρίως, την πρόθεση σύστασης της εταιρείας σε τρίτους, παρακολουθείται συστηματικά από το 2014.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, η εταιρεία κατέβαλε 38,8 εκατ. ευρώ σε 8.318 περιπτώσεις, με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν σε λήξεις συμβολαίων (17,4 εκατ.) και εξαγορές (18,7 εκατ.). Στον τομέα Υγείας, πληρώθηκαν 25,3 εκατ. σε 98.399 περιπτώσεις, με τις αποζημιώσεις νοσηλείας (προγράμματα νοσοκομειακά, Medisystem και Bewell) να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο με 21,2 εκατ. ευρώ.

Στους κλάδους Γενικών ασφαλίσεων, οι αποζημιώσεις ανήλθαν σε 37,9 εκατ. ευρώ σε σύνολο 24.696 περιπτώσεων. Το 77,6% του ποσού αφορά σε αποζημιώσεις του κλάδου οχημάτων, με μέσο όρο αποζημίωσης οχήματος 1.325 ευρώ ανά περίπτωση. Οι αποζημιώσεις κατοικιών και επιχειρήσεων έφθασαν τα 4,2 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι Ομαδικές ασφαλίσεις πλήρωσαν 10,9 εκατ. σε 41.555 περιπτώσεις για συμβόλαια Ζωής, Υγείας και Ζημιών.

«Σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία δοκιμάζεται ιδιαίτερα η οικονομία σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε κάθε δικαιούχο με δίκαιες και γρήγορες αποζημιώσεις. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε την υποστηρικτική παρουσία μας στην καθημερινότητα, σε κάθε πτυχή που αφορά στην ποιότητα περισσοτέρων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους μας» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου INTERAMERICAN.

Αποζημιώσεις και παροχές πρώτου εξαμήνου 2021

Κλάδος

Πλήθος

Ποσόν (εκατ. €)

Οχημάτων

22.194

29,4

Λοιποί Γενικών

2.502

8,5

Ασφαλίσεις Υγείας

98.399

25,3

Ασφαλίσεις Ζωής

8.318

38,8

Ομαδικές

41.555

10,9

Σύνολο

172.968

112,9

 

Σχετικά Άρθρα