2,3 δισ. dwt, η χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου

Δευ, 02/10/2023 - 20:43

Ανάπτυξη της τάξεως του 3,2% κατέγραψε ο παγκόσμιος στόλος το 2023 (δεδομένα στις αρχές του έτους), καθώς διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. dwt. Ο ρόλος των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου παραμένει καθοριστικός, βάσει της UNCTAD, καθώς περίπου επτά στα δέκα πλοία είναι είτε bulk carriers είτε πετρελαιοφόρα.

Ειδικότερα, ο παγκόσμιος στόλος bulk carriers απαρτίζεται από πλοία χωρητικότητας 973,7 εκατ. dwt, έχοντας καταγράψει άνοδο 2,8% έναντι του 2022. Τα bulk carriers αποτελούν το 42,8% του παγκόσμιου στόλου το 2023 (έναντι 43% το 2022). Επιπλέον, ο παγκόσμιος στόλος πετρελαιοφόρων απαρτίζεται από πλοία χωρητικότητας 651,3 εκατ. dwt, αφότου κατέγραψε άνοδο 3,4% το 2023. Τα πετρελαιοφόρα αποτελούν το 28,7% του παγκόσμιου στόλου το 2023 (έναντι 28,6% το 2022).

Παράλληλα, το 13,4% του παγκόσμιου στόλου αποτελείται από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ο στόλος των οποίων κατέγραψε άνοδο 3,9% το 2023. Ακόμη, ο παγκόσμιος στόλος πετρελαιοφόρων απαρτίζει το 3,8% του παγκόσμιου στόλου και σημείωσε άνοδο 5% το 2023.

Τέλος, τα πλοία γενικού φορτίου απαρτίζουν το 3,6% του παγκόσμιου στόλου και σημείωσαν άνοδο 2,7% το 2023.

Σημείωση 1: Η UNCTAD επικαλείται δεδομένα της Clarksons την 1η Ιανουαρίου 2023 για εμπορικά πλοία χωρητικότητας που ξεπερνά τα 100 GT.

Σημείωση 2: Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν καταγράφεται ολόκληρη η κατανομή του παγκόσμιου στόλου ανά τύπο πλοίου.

Πηγή: Review of Maritime Transport 2023

Σχετικά Άρθρα