Αρχίζουν από τη Δευτέρα οι καταμετρήσεις από τη ΔΕΗ

Ανακοίνωση της Ενωσης Καταναλωτών
Κυρ, 20/03/2016 - 06:48

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή και της ΔΕΔΔΗΕ σε απάντηση της από 18/1 καταγγελίας μας για τις καταμετρήσεις των μετρητών της ΔΕΗ και σας γνωρίζουμε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με το τοπικό καταστημα της ΔΕΔΔΗΕ  μας ενημέρωσαν ότι από την Δευτέρα 21/3 θα ξεκινήσουν και πάλι την καταγραφή των ενδείξεων απο τα ρολόγια της ΔΕΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης
Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 1 Μαρτίου 2016
Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :6310
ΠΡΟΣ: 
Ένωση Καταναλωτών Χίου 
Πλατεία Βουνακίου
82100 Χίος
ΘΕΜΑ: H αναφορά σας από 18 Ιανουαρίου 2015 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 1338/18-01-15). 
Σχετικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 18 Ιανουαρίου 2015 (αρ. πρωτ. εισερχομένου1338/18-01-15) αναφοράς σας στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (παρ. 4 αρ. 4 ν.3297/2004 ΦΕΚ 259 Α', όπως ισχύει), και έχοντας υπόψη :
α) τα διαλαμβανόμενα στο 18 Φεβρουαρίου 2016 έγγραφό της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφορικάμε τα αίτια και τις ενέργειες της για την αποκατάσταση της τακτικής συλλογής των μετρήσεων,
β) τη νομιμότητα της έκδοσης αναδρομικού, εκκαθαριστικού λογαριασμού και της αξίωσης τηςσχετικής οφειλής (βλ. άρθρο 29 Κώδικα Προμήθειας, ΑΚ 250, ν. 551/1992 ΜονΠρωτΤρικάλων),καθώς και τη νομιμότητα της σχετικής μεθόδου τιμολόγησης σύμφωνα με την οποία “εάν ηκαταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο τότ , ε για τη Χρέωση Ισχύος, την Πάγια Χρέωση και γιατα κλιμάκια κατανάλωσης του οικιακού τιμολογίου γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώνταςτον συντελεστή Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης /120 ημέρες για τους τετραμηνιαίους” (βλ. καιπροϊσχύουσα Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.440/10.1.2013), έτσι ώστε να μην προκύπτει αυξημένη σαςχρέωση από την εκκαθάριση της κατανάλωσης σε διαφορετικό χρονικό διάστημα,
γ) τη δυνατότητα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής καταχώρισης των μετρήσεων της παροχής σας(βλ. πεδίο λογαριασμού Ενδείξεις Μετρητή),
δ) τη δυνατότητα διακανονισμού καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περίπτωση αδυναμίαςπληρωμής (βλ. άρθρα 34 και 39 Κώδικα Ηλεκτρικής Προμήθειας σε Πελάτες) και ε) την κοινοποίηση της αναφοράς σας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αρμόδια για τον έλεγχο τηςτήρησης της κείμενης νομοθεσίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης ενώπιον της Αρχής ολοκληρώθηκεκαι η αναφορά σας έχει τεθεί στο αρχείο δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́) “Συνήγορος του Καταναλωτή”.
Σας ευχαριστούμε που απευθυνθήκατε στο Συνήγορο του Καταναλωτή και παραμένουμε στηδιάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
 
 Η Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή
Αθηνά Ι. Κοντογιάννη

 

Σχετικά Άρθρα