Αυτοτιμολόγηση στην ΕΜΧ

Σάβ, 01/01/2022 - 07:13

Όπως ενημερώνει ο Πρόεδρος Γιώργος Τούμπος:

«Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, στην προσπάθεια της να διευκολύνει τα μέλη της "Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος" από την 1/1/2022, υιοθετεί την πρακτική της αυτοτιμολόγησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση.

Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση του τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή.

Με την Αυτοτιμολόγηση ο Αγρότης Κανονικού καθεστώτος δεν χρειάζεται πλέον να εκδίδει ο ίδιος Τιμολόγιο, αφού αυτό θα γίνεται από την ΕΜΧ για λογαριασμό του.

Έτσι διευκολύνεται κατά πολύ ο κάθε αγρότης Μαστιχοπαραγωγός, ενώ διασφαλίζεται και η ακρίβεια των στοιχείων που τιμολογούνται.

Τις επόμενες ημέρες όλοι οι Αγρότες Κανονικού καθεστώτος θα ειδοποιηθούν για να περάσουν από την ΕΜΧ για ενημέρωση καθώς και για υπογραφή των σχετικών δικαιολογητικών».

Σχετικά Άρθρα