Ιδού ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΧ

Δείτε τις Φωτογραφίες
Πέμ, 18/12/2014 - 15:12

Μια ημέρα πριν τη συζήτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ, δημοσιοποιείται η πρόταση προϋπολογισμού της οικονομικής υπηρεσίας της δημοτικής επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία, που έχουν να κάνουν με τα έσοδα και τα έξοδα, αλλά και με τα "φέσια" που έχει, κάποια από αυτά διαχρονικά.

Ακολουθεί η πρόταση:

 "Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελείται από έξι στήλες με ποσά. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται ο προϋπολογισμός του έτους 2015 , στην δεύτερη στήλη o προϋπολογισμός του 2014, στην τρίτη στήλη οι αυξήσεις-μειώσεις που έγιναν στους αντίστοιχους κωδικούς κατά την διάρκεια του έτους και στην τέταρτη το νέο υπόλοιπο του προϋπολογισμού του έτους 2014. Στην πέμπτη στήλη αναγράφονται οι βεβαιώσεις ανά κωδικό μέχρι και τις 31/10/2014 και στην τελευταία στήλη θα αναγραφούν τα ποσά που θα ψηφίσετε σήμερα

Η πρώτη κατηγορία που αναλύεται είναι αυτή των εσόδων που προβλέπονται για το 2015. Οι εκτιμήσεις μας αφενός βασίζονται στις πραγματικές εισπράξεις του προηγούμενου έτους καθώς και στην νέα τιμολογιακή πολιτική που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Επειδή εφαρμόσαμε νέα  τιμολογιακή πολιτική το έτος 2014 και την ίδια ψηφίσατε για το 2015, λάβαμε τις καταναλώσεις του έτους 2013, τις προσαρμόσαμε στο νέο τιμολόγιο και έτσι παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούμε για το 2015.

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ  Ε Σ Ο Δ Α

 

Τα τακτικά έσοδα είναι αυτά που προκύπτουν από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και είναι τα κάτωθι.

ΚΑ 70 Πωλήσεις εμπορευμάτων: Ο κωδικός αυτός έχει σημαντική διαφοροποίηση διότι με την απόφαση της νέας τιμολογιακής πολιτικής δεν πουλάμε πια υδρόμετρα αλλά τα τοποθετούμε οι ίδιοι όπου χρειάζεται και είμαστε υπεύθυνοι για την λειτουργία και τη συντήρηση τους. Ο κωδικός αναφέρεται πλέον σε πωλήσεις κιβωτίων υδρομέτρων και λιποσυλλεκτών.

ΚΑ 73 Πωλήσεις νερού και υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην τιμολογιακή πολιτική: Υπενθυμίζουμε τις τρεις κλίμακες τιμών που εφαρμόζονται για όλο το νησί και είναι οι παρακάτω

 

Α. Πόλη της Χίου

Τρίμηνες καταναλώσεις

 

Κλίμακα νερού

Τιμή

Από 0 – 10 m3

0,00 €

Από 11 – 20 m3

0,00 €

Από 21 – 45 m3

0,80 €

Από 46 – 70 m3

1,20 €

Από 71 – 100 m3

1,25 €

Από 101 και άνω

1,38 €

 • Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 4,00 € για κατανάλωση έως και 10 m3 και επιπλέον 1,00 € για μεγαλύτερες καταναλώσεις.
 • Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 2,00 €
 • Χρήση της αποχέτευσης 30% ανά καταναλισκόμενο κυβικό νερού
 • 9% ΦΠΑ στην αξία νερού
 • 16% ΦΠΑ στις ετοιμότητες και στην χρήση αποχέτευσης

 

Περιοχές εντός λεκάνη Κορακάρη 

Βροντάδος, Καμποχώρα  και Άγιος Μηνάς

Τετράμηνες Μετρήσεις / Τετράμηνοι Λογαριασμοί

 

Κλίμακα νερού

Τιμή

Από 0 – 15 m3

0,00 €

Από 16 – 25 m3

0,00 €

Από 26 – 55 m3

0,80 €

Από 56 – 80 m3

1,20 €

Από 81 – 110 m3

1,25 €

Από 111 και άνω

1,38 €

 

 • Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 4,00 € για κατανάλωση έως και 15 m3 και επιπλέον 1,00 € για μεγαλύτερες καταναλώσεις.
 • Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 2,00 €
 • Χρήση της αποχέτευσης 30% ανά καταναλισκόμενο κυβικό νερού
 • 9% ΦΠΑ στην αξία νερού
 • 16% ΦΠΑ στις ετοιμότητες στο ειδικό τέλος και στην χρήση αποχέτευσης

Περιοχές  Εκτός Λεκάνη Κορακάρη 

Ετήσια Μέτρηση / Τετράμηνοι Λογαριασμοί (οι δύο έναντι, ο τρίτος εκκαθαριστικός)

Εδώ ανήκουν: Μαστιχόχωρα, Ιωνία, Καρυές, Λαγκάδα, Συκιάδα, Αυγώνυμα, Σιδηρούντα, Πυτιός, Ανάβατος, Αυγώνυμα, Βολισσός, Καρδάμυλα (χωριό)

 

Κλίμακα  νερού

Τιμή

Από 0 – 60 m3

0,00 €

Από 61 – 90 m3

0,20 €

Από 91 – 120 m3

0,40 €

Από 121 – 250 m3

0,80 €

Από 251 και άνω

1,30 €

 

 • Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 2,00 €
 • Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 2,00 € όσοι είναι συνδεμένοι σε δίκτυο που καταλήγει σε βιολογικό και 1,00 € όσοι είναι συνδεμένοι σε απλό δίκτυο
 • Χρήση της αποχέτευσης 30% ανά καταναλισκόμενο κυβικό νερού μόνο για αυτούς που είναι συνδεμένοι σε δίκτυο που καταλήγει σε βιολογικό
 • 9% ΦΠΑ στην αξία νερού
 • 16% ΦΠΑ στις ετοιμότητες στο ειδικό τέλος και στην χρήση αποχέτευσης

 

Χωριά Αμανής και υπόλοιπα χωριά Καρδαμύλων έκτος της παρ. 1.3

Ετήσια Μέτρηση / Τετράμηνοι Λογαριασμοί

(οι δύο έναντι, ο τρίτος εκκαθαριστικός)

 

       Κλίμακα  νερού

Τιμή

Από 0 – 180 m3

0,00 €

Από 181 – 250 m3

1,10 €

Από 251 και άνω

1,30 €

 

 • Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 2,00 €
 • Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 2,00 € όσοι είναι συνδεμένοι σε δίκτυο που καταλήγει σε βιολογικό και 0,50 € όσοι είναι συνδεμένοι σε απλό δίκτυο
 • Χρήση της αποχέτευσης 30% ανά καταναλισκόμενο κυβικό νερού μόνο για αυτούς που είναι συνδεμένοι σε δίκτυο που καταλήγει σε βιολογικό
 • 9% ΦΠΑ στην αξία νερού
 • 16% ΦΠΑ στις ετοιμότητες στο ειδικό τέλος και στην χρήση αποχέτευσης

 

Άρδευση

 

 • Όσοι είναι συνδεμένοι σε δίκτυο άρδευσης 0,30 € το κυβικό
 • Όσοι είναι συνδεμένοι σε δίκτυο ύδρευσης 0,60 € το κυβικό
 • Ελάχιστη κατανάλωση 60 κυβικά το έτος
 •    Τετράμηνοι λογαριασμοί ετήσιες μετρήσεις

 

 

Όσον αφορά τις βεβαιώσεις των εσόδων για το 2014 σας αναφέρουμε ότι περιλαμβάνουν τα εξής έσοδα

 • Για την πόλη της Χίου στα έσοδα περιλαμβάνονται το Δ τρίμηνο του 2013 και τα Α, Β του 2014.
 • Για τα Καμπόχωρα στα έσοδα περιλαμβάνονται  το Γ τετράμηνο του 2013 και το Α του 2014.
 • Για τα Μαστιχόχωρα το Α και Β τετράμηνο του 2014 (πάγιες καταναλώσεις)
 • Για τα Καρδάμυλα Α και Β τετράμηνα του 2014 (πάγιες καταναλώσεις)
 • Για τον Άγιο Μηνά τα Α και Β τετράμηνα του 2014
 • Για την Ιωνία Α και Β τετράμηνα του 2014(πάγιες καταναλώσεις)
 • Για την Αμανή Α και Β τετράμηνα του 2014 (πάγιες καταναλώσεις)
 • Για την Ομηρούπολη το Γ τετράμηνο του 2013 καθώς και το Α τετράμηνο του 2014

Τέλος παρουσιάζουμε τον πίνακα με στοιχεία των καταναλωτών όλου του Νησιού

Δημοτικό Διαμέρισμα

Σύνολο καταναλωτών

Ενεργοί

Ανενεργοί

Ύδρευση

Άρδευση

Αποχ/ση σε βιολογικό

Αποχ/ση σε απλό δίκτυο

Χίος

17606

14175

3431

17321

92

15271

0

Καμπόχωρα

4093

2921

1172

3195

898

2022

0

Μαστιχόχωρα

7666

5991

1695

6070

1028

1158

3023

Καρδάμυλα

3017

2499

522

2207Kαρ (268 λοιπά)

117

1753

692

Άγιος Μηνάς

3879

3291

588

3451

428

2696

0

Ομηρουπολη

5555

4494

1062

3427 Βρον     1745 ΛΣΚ      383 ΑΑΣ

 

3444

515

Ιωνία

3710

3341

369

3267

278

2140

899

Αμανή

2703

2490

213

1026Βολ    1675λοιπ

236

 

870 Βολ         1306λοιπ

 

 

 

Β.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

  

   ΚΑ 74 Επιδοτήσεις επιχορηγήσεις: Αφορά τις εισπράξεις των επιχορηγήσεων ΟΑΕΔ για την απασχόληση ΑΜΕΑ, ατόμων ηλικίας 55 και άνω, και φοιτητών σπουδαστών. Επίσης την επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών των αφαλατώσεων καθώς και αποζημιώσεις για ζημιές στα δίκτυα μας από τρίτους.

 

ΚΑ 76 Έσοδα κεφαλαίων: Αφορά είσπραξη τόκων από προθεσμιακές και όψεως καταθέσεις σε τράπεζες.

 

ΚΑ 78 Ίδιο-παραγωγή παγίων: Αφορά τα έργα που κατασκευάζει η ίδια η επιχείρηση. Το ποσό αυτό έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό.

 

ΚΑ 81.01 Προσαυξήσεις: Για τις εκπρόθεσμες  πληρωμές των πελατών της ΔΕΥΑΧ

 

ΚΑ 30 Απαιτήσεις: Οφειλές που βεβαιώθηκαν το 2014 και θα εισπραχθούν το 2015

 

ΚΑ 33.95 Δήμος Χίου: Το ποσό που έχουμε αποδεχθεί ως οφειλή του Δήμου προς την ΔΕΥΑΧ με τις αποφάσεις 151/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου και με την 282/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχεται σε 1.461.705,61€. Αφαιρώντας τις υποχρεώσεις για την δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων, από το 2011 έως το 2014, που την  προσδιορίζουμε γύρω στις 600.000,00€ το υπόλοιπο για την εξόφληση είναι 800.000,00€.

 Ακολουθούν τα υπόλοιπα των πελατών που παρουσιάζονται στη Gallery Φωτογραφιών

 

Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των εξόδων που προβλέπονται για το 2013. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στις πραγματικές δαπάνες που υπήρχαν και το 2012 τροποποιημένες ανάλογα με το αν υπάρχουν αποφάσεις ή προβλέψεις για τις μεταβολές των επιμέρους κωδικών των εξόδων.

 

 

Ε  Ξ  Ο  Δ  Α

 

Η πρώτη ομάδα των εξόδων αφορά τον πάγιο εξοπλισμό (κωδικοί 10 έως 14)

Οι κωδικοί που έχουν σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 είναι οι:

 • 12.01.0416 «μηχανήματα αφαλάτωσης» Έχουμε στόχο να αγοράσουμε τα μηχανήματα της αφαλάτωσης της Προμηθευτικής Α.Ε.
 • Η δεύτερη ομάδα αφορά τις αγορές εμπορευμάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών των παγίων  (κωδικοί 20-26)

Οι κωδικοί δεν έχουν σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2014 είναι οι:

Η τελευταία ομάδα και η μεγαλύτερη είναι αυτή των τακτικών εξόδων (κωδικοί 60 έως 65)

 • Ο κωδικός 60 αφορά τις δαπάνες μισθοδοσίας ο οποίος είναι αυξημένος 112.400,00€ διότι προβλέπουμε το 2015 την απασχόληση 14 εργαζομένων με σύμβαση οκτώ μηνών μέσω Α.Σ.Ε.Π.
 • Ο κωδικός 61 αφορά τις αμοιβές τρίτων. Είναι μειωμένος κατά 201.400,00€ γιατί δεν θα υλοποιήσουμε την προγραμματική με την Κοιν.Σ.Επ
 • Ο κωδικός 62 αφορά τις παροχές τρίτων και είναι αυξημένος γιατί αυξήθηκαν οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος
 • Ο κωδικός 63 αφορά τα τέλη και τα χαρτόσημα διαφόρων πράξεων. Είναι αυξημένος γιατί καλούμαστε να πληρώσουμε φόρο εισοδήματος για πρώτη φορά αν υπάρξουν κέρδη το 2014
 • Στον κωδικό 64 αναφέρονται τα διάφορα έξοδα χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές με πέρσι
 • Ο κωδικός 65 είναι οι τόκοι δανείων και τα έξοδα τραπεζών. Είναι αυξημένος διότι ελπίζουμε να ισχύσει η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ και να διακανονιστούν εκ νέου τα δάνεια των 9 ΔΕΥΑ ώστε να λαμβάνουμε κανονικά φορολογική ενημερότητα.

 

Ακολουθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα (κωδικός 81) Θα πληρώσουμε το πρόστιμο της κτηματικής υπηρεσίας για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του βιολογικού μόλις αρθεί η δέσμευση των τραπεζικών μας λογαριασμών

Τέλος είναι οι πληρωμές σε προμηθευτές της προηγούμενης χρήσης. Αφορά τιμολόγια της χρήσης του 2014 που θα εξοφληθούν το 2015

Τεχνικό πρόγραμμα επιχείρησης 2015

 

Ο κωδικός 15 αφορά το τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης . Τα έργα που θα εκτελέσουμε με ίδιους πόρους και είναι χωρισμένα σε ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια και άρδευση.

 

            Επιχορηγούμενες επενδύσεις και  Έργα με ίδιους πόρους

 

Αποτελείται από δύο πίνακες. Στον πρώτο αναφέρονται οι επιχορηγήσεις που θα λάβουμε και στον δεύτερο τα έργα που πρέπει να εκτελέσουμε.

 

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι οι στόχοι του  προϋπολογισμού είναι ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες  λειτουργίας της επιχείρησης και ενισχύει την διάθεση των υπευθύνων για την επιτυχία των στόχων του.

Τα έσοδα όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα  προϋπολογίστηκαν με βάση  τις πραγματικές εισπράξεις του περασμένου έτους και βάση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης.

Όσο αφορά τα έξοδα αυτά καταρτίστηκαν με βάση τους επενδυτικούς στόχους που έθεσε η επιχείρηση το 2015 .

Τέλος ο προϋπολογισμός είναι μια ποσοτική έκφραση του προγράμματος δράσης για το διαχειριστικό έτος 2015 και ένα εργαλείο στον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος Γίνεται δε χρήσιμος και αποτελεσματικός εφόσον επηρεάζει τη σκέψη και την ενέργεια των ανθρώπων που εργάζονται σε υπεύθυνες και μη θέσεις στην επιχείρηση και τους καθοδηγεί μέσα από τους περιορισμούς και τα περιθώρια που θέτει ώστε να  προσπαθήσουν να εξοικονομήσουν ή  έστω να μην σπαταλήσουν άσκοπα τους πόρους της επιχείρησης .

 

 

 

         Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Διευθυντής                         Η Δ/ντρια Οικονομικών

                                                                                                                     & Διοικητικών υπηρεσιών

 

 

 

 

      Τζιώτης Απόστολος                         Καλογεράκης Πέτρος                                            Γαϊλα Ειρήνη

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα