Καταναλωτικά Δάνεια από την Παγκρήτια Τράπεζα

Πέμ, 14/09/2023 - 17:49
Κατάστημα Χίου Παγκρήτιας Τράπεζας

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων προς Ιδιώτες η Παγκρήτια διαθέτει καταναλωτικά δάνεια με ανταγωνιστικούς όρους σχεδιασμένα τόσο για κάλυψη μικρών ή μεγαλύτερων προσωπικών / καταναλωτικών αναγκών, όπως τα δάνεια «micro Λύσεις για εσάς» και «Λύσεις για εσάς» όσο και για κάλυψη ειδικότερων αναγκών, όπως οι εκπαιδευτικές / σπουδαστικές, με το καταναλωτικό δάνειο «Πρόοδος».

Για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών οι πιστωτικές κάρτες της Παγκρήτιας προσφέρονται με προνομιακούς όρους καθώς και σύγχρονη τεχνολογία για ανέπαφες ασφαλείς συναλλαγές.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Κατάστημα Χίου της Παγκρήτιας Τράπεζας: Λεωφόρος Αιγαίου 22-24 - 22714 40110 - Επικεφαλής κα Ασπασία Καλφοπούλου.

Η Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί μια μεσαίου μεγέθους Τράπεζα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό μεταξύ των τεσσάρων συστημικών και των μικρών τραπεζών. Σήμερα η Τράπεζα εξυπηρετεί πάνω από 220.000 ενεργούς πελάτες, απασχολεί πάνω από 500 άτομα προσωπικό και διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο στην Κρήτη, ενώ στρατηγικό της στόχο αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην υπόλοιπη επικράτεια.

Σχετικά Άρθρα