Μέχρι 30 Απριλίου αιτήσεις στο Λιμενικό Ταμείο για χρήση χώρων

Παρ, 16/04/2021 - 15:52

Προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις ειδικού δικαιώματος απλής χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κ.λπ. συναφών, και υπαίθριου εμπορίου, κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τα παρακάτω:

 

• Τέσσερα (4) τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα από διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, θεωρημένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, στα οποία θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος και σκοπός του.

• Στο τοπογραφικό θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα.

• Επί των τοπογραφικών να αναφέρεται η Απόφαση καθορισμού της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

• Σε περίπτωση αίτησης για χώρο ίδιο με εκείνον του προηγούμενου έτους θα γίνονται δεκτά δύο(2) αντίγραφα συνοδευόμενα με το πρωτότυπο τοπογραφικό.

• Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων ή φωτοαντίγραφο.

• Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος.

• Βεβαίωση μη οφειλής στο Δ.Λ.Τ. Χίου

Προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρων με κατασκευή έργων από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται άμεσα τα παρακάτω:

• Τέσσερα (4) τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα από διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, θεωρημένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, στα οποία θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος και σκοπός του.

• Στο τοπογραφικό θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επί των τοπογραφικών να αναφέρεται η Απόφαση καθορισμού της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

• Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων ή φωτοαντίγραφο Γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος.

• Τεχνική έκθεση μηχανικού που να περιγράφει επακριβώς τις κατασκευές (διαστάσεις υλικό, κ.λπ.) καθώς και όψεις - κατόψεις της κατασκευής.

• Σε περίπτωση χώρου που εντάσσεται σε αρχαιολογική προστασία, απαιτείται και βεβαίωση έγκρισης της κατασκευής από την εκάστοτε αρχαιολογική υπηρεσία.

• Βεβαίωση μη οφειλής στο Δ.Λ.Τ. Χίου.

Αιτήσεις για χώρους που έχουν προηγούμενες οφειλές δε θα εξετάζονται.

Η Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου θα δέχεται αιτήσεις έως 30/04/2021. Αιτήσεις που θα υποβληθούν στην Υπηρεσίας μας μετά την 30/04/2021 δεν θα εξετάζονται, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν νέες επιχειρήσεις με άδεια λειτουργίας μετά την 30/04/2021.

Σχετικά Άρθρα