Πρόγραμμα για ανέργους 377.501 ευρώ από το Επιμελητήριο Χίου

Τετ, 02/03/2022 - 10:15

Η πρόταση του Επιμελητηρίου Χίου με  προϋπολογισμό 377.501, 38 ευρώ, η οποία είχε υποβληθεί στο ΕΠ Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων»  εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η δράση αφορά στις ενέργειες κατάρτισης με πρακτική άσκηση και πιστοποίηση προσόντων, σε κύριες οικονομικές δραστηριότητες της περιφερειακής οικονομίας, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.

Όπως ανέφερε στο Ράδιο "Α" ο Σύμβουλος του επιμελητηρίου, Γ. Περρής, το επόμενο διάστημα θα γίνει διεθνής διαγωνισμός για τον ανάδοχο του έργου. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος 150.000 ευρώ θα διατεθούν ως επίδομα για τους 200 ανέργους που θα καταρτιστούν (750 ευρώ μεικτά  για κάθε καταρτιζόμενο για σύνολο 100 ωρών).

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων για την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και την απόκτηση σχετικής εμπειρίας των ανέργων (μακροχρόνια άνεργοι) ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης τους και η ομαλή προσαρμογή τους στα σημερινά επιχειρηματικά δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της δράσης είναι:

• Η συμπληρωματική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων.

• Η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων.

"Το Επιμελητήριο Χίου σταθερά προσηλωμένο στους στόχους του για ενδυνάμωση δράσεων που σχετίζονται με κατάρτιση, εξωστρέφεια και καινοτομία, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού επιχειρηματικού ιστού υλοποιεί ένα σημαντικό πλέγμα συγχρηματοδοτούμενων έργων επ' ωφελεία των μελών του", αναφέρει σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος που αφορά στην κατάρτιση ανέργων.

 

Σχετικά Άρθρα