Ανακοινώθηκαν τα ολοήμερα σχολεία Πρωτοβάθμιας για τη Χίο

Παρ, 05/08/2022 - 09:57

Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μ.μ. που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

Ειδικότερα για τη Χίο προβλέπεται να λειτουργήσουν ως ολοήμερα:

Δημοτικά Σχολεία:

• Π.Ε. Χίου 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου "Ιωάννης Πατέρας" 9510016
• Π.Ε. Χίου 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 9510017
• Π.Ε. Χίου 3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 9510019
• Π.Ε. Χίου 3ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου - Μαργαρώνειο 9510005
• Π.Ε. Χίου 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 9510023
• Π.Ε. Χίου 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - "Γιώργης Κρόκος" 9510026
• Π.Ε. Χίου 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Καρράδειο 9510028
• Π.Ε. Χίου Αστική Σχολή Χίου - 11ο Δημοτικό 9510102
• Π.Ε. Χίου 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου - Παναγίας Ερειθιανής 9510004

• Π.Ε. Χίου Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μηνά - Θυμιανών Ίων ο Χίος 9510043
• Π.Ε. Χίου Δημοτικό Σχολείο Καμπόχωρα - Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων  9510073

Νηπιαγωγεία:

• Π.Ε. Χίου 2ο Νηπιαγωγείο Χίου 9510018
• Π.Ε. Χίου Νηπιαγωγείο Κάμπου 9510096
• Π.Ε. Χίου 4ο Νηπιαγωγείο Ευρετή Βαρβάσι Χίου - Βαρβασίου 9510022
• Π.Ε. Χίου 6ο Νηπιαγωγείο Χίου 9510077
• Π.Ε. Χίου1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Νεοχωρίου - Κουτσουράδειος Σχολή 9510081
• Π.Ε. Χίου 3ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου 9510006 Π.Ε. Χίου
• Νηπιαγωγείο Λιβαδίων 9510079 Π.Ε. Χίου

• 7ο Νηπιαγωγείο Χίου 9510078

Βέβαια, πρέπει να δηλώσουν τουλάχιστον 10 παιδιά ανά σχολείο συμμετοχή για να λειτουργήσει εκείνο με το διευρυμένο ωράριο από τις 16.00 μέχρι τις 17.30.

 

Σχετικά Άρθρα