Από το ΕΠΑΛ... στον εργοδότη

Μια τάξη μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου
Παρ, 19/10/2018 - 16:02

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, γνωστοποίησε την απόφασή του για τη  λειτουργία  των  τμημάτων  ειδικότητας  «Μεταλυκειακού  έτους  -  Τάξης μαθητείας»  στα ΕΠΑ.Λ. Β. Αιγαίου, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα τμήμα στο ΕΠΑΛ Χίου και ειδικότερα εκείνο του Υπαλληλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας» περιόδου 2018-2019 ξεκινούν  στις 23/10/2018 και κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑ.Λ.

Οι συμβάσεις των μαθητευομένων με τους εργοδότες θα πρέπει να υπογραφούν από την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 μετά από συνεννόηση

των μαθητευομένων με το ΕΠΑ.Λ. και τον εργοδότη.

Κατά   την   έναρξη   λειτουργίας   των   τμημάτων   οι   μαθητευόμενοι   θα   συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε

περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Για  πληροφορίες  για  την  εφαρμογή  του  Μεταλυκειακού  Έτους-Τάξης  Μαθητείας  στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την

Π.Δ.Ε.  Βορείου  Αιγαίου  στο  τηλέφωνο  2251048167,  τη  Δ.Δ.Ε.  Λέσβου  στο  τηλέφωνο 2251048240,  τη  Δ.Δ.Ε.  Χίου  στο  τηλέφωνο  2271044816,  τη  Δ.Δ.Ε.  Σάμου  στο  τηλέφωνο

2273021342   

Σχετικά Άρθρα