Χίος, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου

Ο Γιάννης Ράλλης καταγγέλλει την απόρριψή του από τους πίνακες υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ
Τετ, 12/09/2018 - 11:03
Γ. Ράλλης

Την απόρριψή του με διάφορες προφάσεις από την περιφερειακή επιτροπή Β. Αιγαίου ως υποψήφιου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, παρότι ήταν ο ο μοναδικός υποψήφιος, καταγγέλλει ο γνωστός χιώτης καθηγητής μαθηματικός και Σχολικό Σύμβουλος Μαθηματικών Β. Αιγαίου, Γιάννης Ράλλης. Στην ανοικτή επιστολή - διαμαρτυρία του αναφέρει:

Προς

Tα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου.

 

ΧΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου 2018

 

Η επιστολή αυτή έχει να κάνει με την απόρριψή μου από τους πίνακες υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του κλάδου ΠΕ03 του Βορείου Αιγαίου, με πρόφαση ότι δεν γνωρίζω ξένη γλώσσα. Επειδή θεωρώ ότι η απόρριψη αυτή ήταν άδικη και στερούμενη επιχειρημάτων, θα ήθελα να μου απαντήσετε στα ερωτήματα που θέτω παρακάτω.

 

Όπως γνωρίζετε, για να τεκμηριώσω τη γνώση ξένης γλώσσας, υπέβαλα δυο έγγραφα:

(α)    Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για επάρκεια προσόντων για να διδάσκω την Αγγλική γλώσσα. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν έχει πλέον καμία υπηρεσιακή ισχύ.

(β)   Βεβαίωση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής) με Α.Π. 2674 / 27 – 05 – 83, σύμφωνα με το οποίο «ο κ. ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MASTER OF SCIENCE στα Μαθηματικά (ημερομηνία λήψεως 19 – 7 – 78) του UNIVERSITY OF LONDON – QUEEN MARY COLLEGE το οποίο είναι ομοταγές με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Η παραπάνω βεβαίωση δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από Αγγλικό Πανεπιστήμιο στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονταν στην Αγγλική γλώσσα.

 

Σημειώνω επίσης ότι στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την επιλογή Σ.Ε.Ε. για τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αναφέρεται ότι: «Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.»

 

Στην πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου κρίνατε ότι πληρούσα τις προϋποθέσεις επιλογής, μεταξύ των οποίων ήταν και η γνώση ξένης γλώσσας. Στη δεύτερη συνεδρίαση του συμβουλίου (που συνεκλήθη προκειμένου να γίνει μοριοδότηση των υποψηφίων και όχι επανεξέταση των προϋποθέσεων επιλογής), το συμβούλιο ανακάλυψε ότι, με βάση τη νομοθεσία, δεν πληρούσα τις προϋποθέσεις που αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας.

 

Ερώτηση 1: Τι μεσολάβησε μεταξύ πρώτης και δεύτερης συνεδρίασης και ξαφνικά το συμβούλιο άλλαξε γνώμη; Άλλαξε η νομοθεσία;

 

Η αιτιολογία που προβάλατε ήταν η εξής : «Δεν πληροί την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθ. 22 και 24 του Ν. 4547/2018 (102 Α')»

Το μοναδικό σημείο των άρθ. 22 και 24 στο οποίο γίνεται αναφορά στην ξένη γλώσσα είναι το άρθρο 24, στο οποίο αναφέρεται ότι «Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο28 του π.δ. 50/2001». Στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 θα αναφερθώ παρακάτω.

 

Η ένσταση την οποία υπέβαλα απορρίφθηκε με το αιτιολογικό: α) «Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας που προσκόμισε δεν περιλαμβάνεται στα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθ. 28 παρ. 2 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας και β) δεν υποβλήθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθ. 28 παρ. 2 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

Θα συμφωνήσω στο (α). Επιτρέψτε μου όμως να διαφωνήσω ριζικά με το (β). Στο άρθρο 28 παρ. 2 του π.δ. 50/2001, το οποίο επικαλείσθε και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, αναφέρεται ότι :

«Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:

(i) ……

(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ….. οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής»

 

Ερώτηση 2:

Υποερώτηση α.   Με τη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ επιβεβαιώνεται ή όχι η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου; Έχει ακόμα ισχύ η βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή όχι ;

Υποερώτηση β.   Σε ποιο σημείο του παραπάνω αποσπάσματος αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να κατατεθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της αλλοδαπής; Πουθενά. Μη μου φέρετε σαν επιχείρημα ότι υπονοείται. Δεν υπονοείται τίποτα. Ο νόμος δεν χρειάζεται αυθαίρετες ερμηνείες κατά το δοκούν.

Υποερώτηση γ.   Από μόνος του ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της αλλοδαπής έχει ισχύ χωρίς τη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ; Προφανώς ΟΧΙ. Μου προσάπτετε δηλ. αμέλεια γιατί δεν κατέθεσα ένα έγγραφο που από μόνο του δεν έχει καμία ισχύ.

Υποερώτηση δ.   Στα συνημμένα της ένστασης που σας κατέθεσα υπάρχουν ο πρωτότυπος τίτλος (επικυρωμένος το 1982 από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Λονδίνο) και η επίσημη μετάφρασή του (από το Υπουργείο Εξωτερικών), τα οποία υπέβαλα στο ΔΙΚΑΤΣΑ για να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση. Πόσες φορές πρέπει να υποβληθούν τα ίδια έγγραφα για να αποδεχθείτε την ύπαρξη του μεταπτυχιακού (άρα και τη γνώση της ξένης γλώσσας) ;

Υποερώτηση ε.    Κατά την επιλογή μου ως Διευθυντής Γυμνασίου και ως Σχ. Σύμβουλος το 2011 και το 2012, δηλ. μετά ην ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ. 50/2001, το οποίο επικαλείσθε, ως αποδεικτικά στοιχεία της γνώσης ξένης γλώσσας είχα καταθέσει τη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ. Έχει συνέχεια ή όχι το Ελληνικό Κράτος;

Υποερώτηση στ. Εδώ και 24 χρόνια παίρνω επίδομα μεταπτυχιακού. Μήπως με τις αποφάσεις σας υπονοείτε ότι υπάρχει δόλος και ότι καταχρώμαι το Ελληνικού Δημόσιο;

 

Και έρχομαι τώρα στο σύνολο των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. Εκεί αναφέρεται ότι: «…η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με μεταπτυχιακό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής». Αναφέρεται επίσης ότι: «δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα».

 

Ερώτηση 3. Όλα τα παραπάνω το λάβατε υπόψη σας; ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΧΙ. Ειλικρινά διερωτώμαι ποιό ήταν το σκεπτικό της απόρριψής μου.

 

Τελική ερώτηση: Καθένας μας έχει μια πορεία και μια προσφορά στην Εκπαίδευση. Θεωρείτε ότι η δική μου προσφορά στην Εκπαίδευση άξιζε του τρόπου με τον οποίο με αντιμετωπίσατε; Θεωρείτε ότι με τις ενέργειες σας συμβάλατε θετικά στα δρώμενα της Εκπαίδευσης;

 

 

O tempora O mores

 

Γιάννης Ράλλης, Μαθηματικός, Σχολικός Σύμβουλος

 

 

Υ.Γ.: Αναμένω απάντηση τουλάχιστον από τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου κ. Σταυρινούδη Σταύρο – Περδικούρη Μαρία και Αλεξιάδη Βαγγέλη – Καρατζά Κώστα.

Σάβ, 14/12/2019 - 10:17

Σε κλίμα συγκίνησης η μητέρα του αδικοχαμένου φοιτητή Χρήστου Κόλλια, παρέλαβε το πτυχίο του γιού της στην τελετή καθομολόγησης του Τμήματος  Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το αμφιθέατρο του Πανεπιστήμιου «Γιάννης Καράλης» , στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τελετή, σείστηκε από τα χειροκροτήματα των φοιτητών που για περισσότερο από ένα λεπτό, τίμησαν και αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον αδικοχαμένο συμφοιτητή τους.

me_sygkinisi_kai_heirokrotima_to_ptyhio_ston_adikohameno_hristo_kollia