Χίος, Κυριακή 7 Ιουνίου

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου στη Λισαβόνα

Τρί, 14/05/2019 - 09:51

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ERASMUS+ KA1 (κωδικός 2018-1-EL01-KA102-047303) “Η ρομποτική στην εκπαίδευση”, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου πραγματοποίησε την δεύτερη κινητικότητα, που αφορούσε στην εκπαίδευση δέκα μελών του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 7 έως 13 Απριλίου 2019 με φορεα υλοποίησης τον Associação Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade. Πρόκειται για έναν εθνικό και διεθνή φορέα εκπαίδευσης σχολείων, κέντρων ενηλίκων και πιστοποίησης εκπαιδευτικών, πιστοποιημένο από το υπουργείο παιδείας της Πορτογαλίας από το 2000.

 

Η εκπαίδευση αφορούσε στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων διαθεματικού περιεχομένου με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών στο μάθημα της πληροφορικής, αλλά και στην εργασία με τη μέθοδο project. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποικίλα διδακτικά σενάρια, αξιοποιώντας το πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO NXT. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με Πορτογάλους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στόχο είχαν την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επίσης ποικίλες επισκέψεις:

Επίσκεψη στο μουσείο ΜΑΑΤ στην έκθεση “HELLO ROBOT – DESIGN BETWEEN HUMAN AND MACHINE” όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν εκθέματα ρομποτικών συστημάτων που εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή και να προβληματιστούν σχετικά με τα ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν.

Επίσκεψη στο Μουσείο Επικοινωνιών (Museu das Comunicações) στο οποίο υλοποιούνται παιδαγωγικά προγράμματα διαθέσιμα στο γενικό κοινό και στα σχολεία και αφορουν στην ιστορική εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στον επισκέπτη η θεματική ενότητα “Σπίτια του Μέλλοντος”, στην οποία παρουσιάζονται οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα σχεδιασμού και ενσωμάτωσης αυτοματισμών και ειδικών επικοινωνιακών συστημάτων στην υπηρεσία μιας σύγχρονης κατοικίας.

Επίσκεψη στο Μουσείο Gulbenkian το οποίο φιλοξενεί εκθέσεις τέχνης, πολιτισμού και τεχνολογίας, με σκοπό την γνωριμία των επιμορφούμενων με την πορτογαλική κουλτούρα. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η χρήση της τεχνολογίας στη δημιουργία τέχνης και στη μετάδοση μηνυμάτων.

Επίσκεψη στο Πολυτεχνείο της Λισαβόνας στο Institute for Systems and Robotics (ISR) το οποίο διαθέτει πολλά εξειδικευμένα εργαστήρια ρομποτικής τεχνολογίας. Το πρώτο κατά σειρά επίσκεψης, αφορούσε σε ρομποτικές εφαρμογές στην ιατρική και στην βιολογία (το σώμα ως σύστημα), το δεύτερο στην τεχνητή νοημοσύνη και στα mobile robotics και το τρίτο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση διαγωνισμών ρομποτικής.

Η συμμετοχή του συλλόγου στη συγκεκριμένη εκπαίδευση, συνέβαλε θετικά τόσο στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων, όσο και στην επικαιροποίηση των γνώσεων ρομποτικής των συμμετεχόντων.

Τα μέλη του συλλόγου έχοντας αναβαθμίσει το επίπεδο της γνώσης τους στην χρήση της ρομποτικής στην εκπαίδευση, ευελπιστούν να μεταφέρουν αυτήν τη γνώση και τις εμπειρίες τόσο σε συναδέλφους όσο και στους μαθητές τους.

Σχετικά Άρθρα

Σάβ, 06/06/2020 - 06:39

 

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) στο ΦΕΚ 84/13-4-2020 τ.Α΄ και στο εικοστό έβδομο άρθρο δίνει νομοθετικά τη δυνατότητα στις Σχολικές Επιτροπές σε όλη την επικράτεια να προβούν νομίμως στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού στα σχολεία με συγκεκριμένους όρους. Ως εκ τούτου και η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Χίου προέβη στο επόμενο χρονικό διάστημα στις ανάλογες ενέργειες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αρχικά ζήτησε τις ανάγκες από την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου για να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα των αναγκών και από τον Υπεύθυνο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χίου τις προδιαγραφές για τον ψηφιακό εξοπλισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (laptop, tablet, κλπ). Στην συνέχεια ζητήθηκε από τον οικονομολόγο της Επιτροπής το προς διάθεση ποσό που προβλέπεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όταν συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία στην συνεδρίαση της 4 Μαΐου 2020 αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί η προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία της Χίου και με ανώτατο ποσό τα 30000€ από χρήματα της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χίου ώστε να μην επιβαρυνθούν τα σχολεία αλλά και ο Δήμος Χίου με την συγκεκριμένη δαπάνη. Την ευθύνη υλοποίησης της προμήθειας του εξοπλισμού  και των απαραίτητων δικαιολογητικών και οικονομικών στοιχείων αποφασίσθηκε να αναλάβουν οι Διευθυντές/τριες των σχολείων οι οποίοι γνώριζαν καλύτερα από όλους τις ανάγκες των σχολείων τους. Τέλος, όπως προέβλεπε η ΠΝΠ η προμήθεια θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφο αιτιολογημένο αίτημα του Διευθυντή/τριας της οικείας σχολικής μονάδας προς την ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου,  από το οποίο να προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη που θα καταλήγει στην τιμή της χαμηλότερης προσφοράς.  Σε ότι αφορά δε, το θέμα της επιλογής των μαθητών θα έπρεπε να σταλεί στα σχολεία και το σχετικό έγγραφο κριτηρίων του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης να τονισθεί ιδιαίτερα ότι τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και με μέριμνα των οικείων Διευθυντών/τριών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται. Στην συνέχεια αφού ενημερώθηκαν άμεσα όλοι οι Διευθυντές/τριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με σχετικό e-mail την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 ξεκίνησε η έγγραφη αποστολή αιτιολογημένων αιτημάτων προς της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020  μετά από διάφορες δυσκολίες που εξέθεσαν οι Διευθυντές/τριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στον Πρόεδρο της Επιτροπής  και κυρίως είχαν να κάμουν με την δυσκολία εξεύρεσης προσφορών από την αγορά. Μετά την συγκέντρωση των σχετικών αιτημάτων ο Πρόεδρος  προχώρησε στην καταγραφή και την πινακοποίηση των αιτημάτων τα οποία εξετάσθηκαν από τα  μέλη της Επιτροπής και εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2020.

Ως εκ των προαναφερθέντων από σήμερα που αναρτήθηκε η σχετική απόφαση στην διαύγεια της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου  και εστάλη στα Γυμνάσια και Λύκεια της Χίου μπορούν οι Διευθυντές/τριες τους να προμηθευτούν άμεσα τον σχετικό ψηφιακό εξοπλισμό που αιτήθηκαν και να πληρώσουν άμεσα τα ποσά όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΧΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ 84/13-4-2020 τ.Α΄

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡ. LAPTOP

ΑΡ. TABLET

ΑΡ. DESKTOP

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1

1ο Γυμνάσιο

3

0

0

1.537,38

2

2ο Γυμνάσιο

3

0

0

1506

3

3ο Γυμνάσιο

2

0

0

1340

4

4ο Γυμνάσιο

3

0

0

1537,38

5

Γυμνάσιο Κάμπου

4

0

0

2049,84

6

Εσπερινό Γυμνάσιο & Λ.Τ.

1

0

0

525,33

7

Μουσικό Γυμνάσιο & Λ.Τ.

2

0

0

1123,2

8

1ο ΓΕΛ

6

0

0

1854

9

2ο ΓΕΛ

4

0

0

2148,12

10

3ο ΓΕΛ

3

0

0

1537,38

11

1ο ΕΠΑΛ

3

6

0

2085

12

Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου

3

0

0

1842,75

13

ΕΚ

1

0

0

537,03

14

Γυμνάσιο Βροντάδου

3

0

0

1400,01

15

ΓΕΛ Βροντάδου

2

0

0

1050,66

16

ΕΠΑΛ Βροντάδου

2

0

1

1725,42

17

Γυμνάσιο Καρδαμύλων

1

0

0

608,4

18

ΓΕΛ Καρδαμύλων

0

0

0

0

19

ΕΠΑΛ Καρδαμύλων

0

0

0

0

20

Γυμνάσιο Βολισσού & Λ.Τ.

0

2

0

301,74

21

Γυμνάσιο Καλλιμασιάς

2

0

0

817,33

22

ΓΕΛ Καλλιμασιάς

1

1

0

734,33

23

Γυμνάσιο Καλαμωτής

1

0

0

479,7

24

ΓΕΛ Καλαμωτής

1

0

0

525,33

25

ΕΕΕΕΚ

1

2

0

1034

26

ΕΚΦΕ

0

0

0

0

27

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

0

5

0

1250

 

ΣΥΝΟΛΟΝ

52

16

1

29550,33

 

 

Είναι σημαντικό και πρέπει να επισημανθεί πως η Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χίου της Δημαρχίας Κάρμαντζη έκανε για μια φορά το καθήκον της προς την κοινωνία και τα σχολεία της Χίου που της αναλογούν. Προσέφερε το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό και τον ουσιαστικότερο εξοπλισμό από όλους τους χορηγούς που μέχρι στιγμής ευεργέτησαν τα Γυμνάσια και Λύκεια της Χίου και τους οποίους θερμά ευχαριστούμε για την προσφορά τους η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων σχολείων και που χωρίς την συμβολή τους θα παρέμενε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: την Διευθύντρια ΔΔΕ Χίου, τον Υπεύθυνο της Εξ ΑΕ στη Χίο της ΔΔΕ Χίου, τους Διευθυντές/τριες Γυμνασίων Λυκείων της Χίου, το προσωπικό υποστήριξης του Γραφείου ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου και όλα τα μέλη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Χίου για την αγαστή συνεργασία τους και για το αποτέλεσμα που σε λίγες ημέρες θα επιτελεστεί και θα έχει συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση των  Γυμνασίων και Λυκείων της Χίου.  

Χίος 5-6-2020

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

ΕΣΕΔΕ Δήμου Χίου

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης