Οικονομικά βοηθήματα στα Καρδάμυλα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Τρί, 07/09/2021 - 10:45

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρδαμυλίων συνεχίζοντας και για το νέο σχολικό έτος την προσπάθεια ενίσχυσης του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία των Καρδαμύλων με την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση μαθητών αλλά και για την εγκατάσταση νέων οικογενειών στα Καρδάμυλα, αποφάσισε για φέτος (σχολικό έτος 2021-2022) να χορηγήσει τέσσερα (4) οικονομικά βοηθήματα για οικογένειες που εγκαθίστανται στα Καρδάμυλα και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολεία των Καρδαμύλων, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Τα βοηθήματα είναι ποσού 2.500 ευρώ ετησίως για οικογένειες με τρία παιδιά, 1.500 ευρώ ετησίως για οικογένειες με δύο παιδιά και 1.000 ευρώ ετησίως για οικογένειες με ένα παιδί.

Τα βοηθήματα χρηματοδοτούνται από την βασική χορηγό, κα Αγγελική Φράγκου, στη μνήμη της μητέρας της Στέλλας Ν. Φράγκου, διακεκριμένης φιλολόγου και καθηγήτριας στο Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων, από τους κ.κ. Μιχάλη Γ. Πατέρα και Στέλιο Κων/νου Χαλκιά και από το ταμείο του Συνδέσμου.

Προηγούνται οι οικογένειες που έχουν ήδη λάβει βοήθημα κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια χορήγησης (εγκατάσταση που αποδεικνύεται από μισθωτήριο σε ισχύ και συνεχής φοίτηση των τέκνων κατά το προηγούμενο έτος στα σχολεία των Καρδαμύλων).

Οι νέες οικογένειες επιλέγονται με βάση τον αριθμό των τέκνων.

Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχουσες χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και από αυτές οι έχουσες τέκνα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κατόπιν στην Πρωτοβάθμια.

Για οικογένειες που έχουν περισσότερα από τρία παιδιά το βοήθημα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Σχετικά Άρθρα