Παράταση στις εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Παρ, 17/09/2021 - 12:19

Ο ΟΑΕΔ γνωστοποιεί μέσω ανακοίνωσης του προς τα μέσα ότι δόθηκε παράταση στις εγγραφές της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του μέχρι τις 23-09-2021 για το σχολικό έτος 2021-22 στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Μαγειρικής Τέχνης

2. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

3. Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών

4. Τεχνίτες Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

5. Κομμωτικής Τέχνης

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

Α) Κατέχουν απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου η άλλο ανώτερο τίτλο σπουδών

Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 έως 2006

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se...

• Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες

• Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί εως και 23-09-2021

• Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων ,νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

• Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος

Οι πολίτες μπορούν να λμβάνουν καθημερινά πληροφορίες στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ και στα τηλέφωνα: 2271029531 & 2271043260

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και σε άλλο σχολείο
(Δημόσιο ή ιδιωτικό) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Σχετικά Άρθρα