Προειδοποιούν για λουκέτο

Βραχνάς η υποχρηματοδότηση
Τρί, 29/07/2014 - 20:06

Με κλείσιμο απειλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λόγω της υποχρηματοδότησης, και των αλλαγών στο σύστημα μετεγγραφών φοιτητών.

Αυτό επισημαίνουν σε κοινή επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλαν χθες προς τον υπουργό και το γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Θωμαδάκης, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουν την ηγεσία του υπουργείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Έχουμε διατυπώσει επανειλημμένα σημαντικά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα οποία συνδέονται με την συνεχώς μειούμενη τα τελευταία χρόνια κρατική χρηματοδότηση. Είχαμε επισημάνει στον προκάτοχό σας την ανάγκη σταθεροποίησης των προϋπολογισμών και αποφυγής περαιτέρω μειώσεων κονδυλίων της κρατικής επιχορήγησης. Αυτά  δημιουργούν, εκτός από τις λειτουργικές δυσχέρεις που είναι πλεόν έντονες,  σοβαρούς κινδύνους για την συνέχιση της λειτουργίας του Ιδρύματος, δεν επιτρέπουν ούτε τη χάραξη στρατηγικής για την προσέλκυση  πρόσθετων πόρων από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ούτε την εξασφάλιση υψηλής ποιοτικής λειτουργίας στην έρευνα και την εκπαίδευση. Ενα αβέβαιο δημοσιονομικό περιβάλλον αποσταθεροποιεί το Πανεπιστήμιο στην σημερινή κατάσταση.

Με το υπ' αριθ. 116575/23-7-2014 έγγραφο σας, το οποίο μας κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 24-07-2014, ζητήσατε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, στις 25-07-2014, συνοπτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2015.

Αντιπαρερχόμαστε στο σημείο αυτό το γεγονός ότι το αίτημα του Υπουργείου βρίσκεται σε αντίθεση με  τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού.  Αναφορικά με  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συγκεκριμένα έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Α) Ο τακτικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μειωμένος στο σκέλος των τακτικών λειτουργικών δαπανών από 6.530.000 € το 2014 σε 5.655.000 € το 2015 δηλαδή κατά 13,4% για το σε σχέση με τον προϋπολογισμό του οικονομικό έτους 2014.

Β) Επιπλέον, απαιτείται ο προϋπολογισμός του 2015 να εμφανίζει πλεόνασμα σε ποσοστό 9% των συνολικών εσόδων, που σημαίνει ότι η συνολική μείωση για τις λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται στο 22,4 % για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Γ) Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μειωμένος από 6.362.617€ το 2014 σε 5.369.277€ το 2015 δηλαδή κατά 15,6% για το σε σχέση με τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του οικον. έτους 2014.

Δ) Οι μειώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στον ήδη μειωμένο προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών του έτους 2014 αλλά και των προηγουμένων ετών, κατά τα οποία η συνολική μείωση από το 2009 έως το 2014 υπερβαίνει σε ποσοστό το 60%.

Εκφράζουμε επίσης βαθύτατη ανησυχία διαπιστώνοντας ότι, με τις αποφάσεις σχετικά με τους εισακτέους και τις μετεγγραφές φοιτητών, δημιουργείται σύγχυση και αβεβαιότητα ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και δημιουργείται κίνδυνος ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου να απωλέσουν σημαντικό αριθμό των φοιτητών τους, ενδεχομένως και μεγαλύτερο από 50%.

Ως εκπρόσωποι του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Πρυτανικής αρχής τονίζουμε την ανάγκη αξιοποίησης των προτάσεων που επεξεργάζονται τα Πανεπιστήμια σε σχέση με το νευραλγικό θέμα του φοιτητικού πληθυσμού.  Οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τη δυναμική του κάθε ιδρύματος αλλά και την ακαδημαϊκή αυτονομία του. 

 

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκειμένου να διατηρηθούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ακαδημαϊκής λειτουργίας από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας  θα επιδείξει την απαιτούμενη φροντίδα και προσοχή ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο επί τριάντα χρόνια εργάζεται για να διακριθεί τόσο στην Ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα όσο και διεθνώς, και παράλληλα επιδιώκει να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη της νησιωτικής,  μεθοριακής περιοχής του Αιγαίου όπου εδράζονται οι σχολές και τα τμήματα μας.»