Τηλεματική Επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη εν'οψει πανελλαδικών

Για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές στο Βόρειο Αιγαίο
Παρ, 12/06/2020 - 12:12

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει τη συνέχιση λειτουργίας, την ενίσχυση και τη διακτίνωση του προγράμματος παροχής Τηλεματικής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η πλατφόρμα συμβουλευτικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, δημιουργήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή, με γεωγραφική εμβέλεια σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, προκειμένου να καλύψει τις επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της αναφερόμενης ομάδας στόχου, στελεχωμένη από ομάδα έμπειρων ειδικών, στη ψυχική και κοινωνική υγεία, επιστημόνων, κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της επιδημίας του κορωνοϊου.

Η πλατφόρμα δέχτηκε πολλές ερωτήσεις και αιτήματα υποστήριξης, κυρίως από γονείς μαθητών που είτε ανησυχούσαν για ποικίλους λόγους για τα παιδιά τους ή έθεταν ερωτήματα για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλούσε η παρατεταμένη παραμονή όλων σε καθεστώς περιορισμού.

Ένας σημαντικός αριθμός των ερωτημάτων, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από γονείς που τα παιδιά τους θα κληθούν φέτος να ανταποκριθούν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων και που δεν συνδεόταν άμεσα με την επιδημία και τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που αυτή δημιούργησε.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την παραπάνω διαπίστωση, τόσο η διοίκηση της Π.Δ.Ε, όσο και η επιστημονική ομάδα που υποστηρίζει αυτό το έργο, αποφάσισε όχι μόνο να συνεχίσει αλλά και να ενισχύσει το συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο της, θέτοντας αυτή τη φορά σε προτεραιότητα υποστήριξης τις οικογένειες, τα παιδιά και τους γονείς που καλούνται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ως εκ τούτου, σας ανακοινώνουμε ότι  η ομάδα των ειδικών επιστημόνων, είναι στη διάθεση των μαθητών και των γονέων, αν αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε όλο το εύρος της ψυχικής και κοινωνικής υγείας, ευελπιστώντας με αυτό τον τρόπο να συμβάλλουμε στον αγώνα των μαθητών μας και των οικογενειών τους.

Οι γονείς ή ακόμα και οι μαθητές που επιθυμούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά  τους ή το αίτημα τηλεματικής υποστήριξης μπορούν να επισκέπτονται τη ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/health/ που έχει δομηθεί με εύχρηστο τρόπο,  ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός της. Μέσα σε αυτήν ακόμα, μπορεί ο καθένας και η καθεμία, πέρα από την υποβολή των ερωτημάτων του, να διαβάσει ενδιαφέροντα άρθρα  για την ψυχική και την κοινωνική υγεία άλλα και να διασυνδεθεί με άλλες ιστοσελίδες που επιτελούν παρόμοιο σκοπό και αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

"Με τον τρόπο αυτό ευελπιστούμε στην εδραίωση καλών και καινοτόμων πρακτικών στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως επιθυμούμαι να συμβάλλουμε στο βαθμό του εφικτού στη κάλυψη επειγόντων και άμεσων ψυχοκοινωνικών  καταστάσεων όλων εκείνων που ανήκουν στη μεγάλη εκπαιδευτική κοινότητα του Βορείου Αιγαίου", καταλήγει η Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, Μ. Παπαδανιήλ.

                                                                                                                           

Σχετικά Άρθρα