Χίος, Σάββατο 20 Ιουλίου

Τριήμερο εκδηλώσεων σε Πειραιά και Αθήνα

Από το Π.Μ.Σ. «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε.» του Παν. Αιγαίου
Τρί, 15/01/2019 - 15:14

Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη έχει προγραμματισθεί πρόγραμμα   επιστημονικών   εκδηλώσεων   και   εκπαιδευτικών επισκέψεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε." (Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.) του Τμήματος    Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών   Υπηρεσιών   του   Πανεπιστημίου   Αιγαίου   (MSc   Program   in "Shipping, Trade and Transport") στην Αθήνα και τον Πειραιά.

 

Το  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  επισκέψεις  σε  σημαντικά  έργα  υποδομής  όπως  το Piraeus  Container  Terminal  της  Cosco  στο  Ικόνιο  και  ο  Τερματικός  Σταθμός Συνδυασμένων Μεταφορών και Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου. Επίσης, το Π.Μ.Σ.  ΝΑ.Μ.Ε.  θα  επισκεφθεί  σημαντικούς  θεσμικούς  φορείς  και  εταιρείες  της ναυτιλίας και των μεταφορών γενικότερα, όπως το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αγγελικούση.

 

Οι επισκέψεις στα μεγάλα έργα υποδομής συνοδεύονται και με παρουσιάσεις και διαλέξεις εκπροσώπων των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας των έργων σε σχέση με τη στρατηγική και το μελλοντικό αναπτυξιακό σχεδιασμό τους. Ομοίως, κατά τις επισκέψεις  στους  θεσμικούς  φορείς  και  εταιρείες  του  ναυτιλιακού  κλάδου,  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδοί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σύντομες ομιλίες εκπροσώπων των φορέων.

 

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 το τριήμερο πρόγραμμα κλείνει πανηγυρικά με μία Επιστημονική  Ημερίδα,  που  φιλοξενείται  από  το  Εμπορικό  και  Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) με θέμα: «Παραγωγικός   ιστός    πόλεων    και    ανάπτυξη    λιμένων:    αλληλεπιδράσεις, στρατηγικές, στόχοι» με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών που θα εστιάσουν σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης σχετικά με κρίσιμα θεσμικά, τεχνικά και επιχειρηματικά ζητήματα και στρατηγικές της ναυτιλίας, των μεταφορών και των λιμένων.

 

Το συνολικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

 

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

▪     Όμιλος Αγγελικούση.

▪     Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

▪     Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Λιμένα Πειραιά (Cosco).

 

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

▪     Τερματικός Σταθμός Συνδυασμένων Μεταφορών ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο –

Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου.

▪     Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

 

 

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

 

Ημερίδα:

«Παραγωγικός   ιστός    πόλεων    και    ανάπτυξη    λιμένων:    αλληλεπιδράσεις,

στρατηγικές, στόχοι»

 

Ομιλητές:

Κ. Αχλαδίτης, Αντιπρόεδρος ΕΒΕΠ, Διευθύνων Σύμβουλος, Golden Cargo

Δ. Λεμονάκης, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΠ, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Διευθύνων Σύμβουλος, Κέδρος Α.Ε.

Μ. Σακέλλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Γ. Παπασταματίου, Διευθύνων Σύμβουλος, FORTH CRS

Μ. Μαραγκουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου

Ι. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Κ. Παπανδρέου, Διευθύνων Σύμβουλος, Olympia Odos Operation S.A.

Γ. Ξηραδάκης, Πρόεδρος Propeller Club, Διευθύνων Σύμβουλος, XRTC

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 19/07/2019 - 15:36

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου γνωστοποιεί  ότι  μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης επανεκκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην  με αριθ. ΑΔΑ:Ψ4Ρ44563ΠΩ-0ΛΦ προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών  (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Δεδομένου, ότι σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.18.31/ 2361/ οικ.22433/ 14-06-2019 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ), οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης  που είχαν εκδοθεί πριν την αναστολή, επαναπροσδιορίζονται με την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την 31-07-2019.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ιωάννης