πανηγύρια

Η ανακύκλωση δεν είναι για τα… πανηγύρια

18/08/2016 - 16:18

Γεγονός ότι δεν είναι για τα… πανηγύρια η ανακύκλωση, αφού γίνεται σοβαρή δουλειά, αλλά αυτά καθ’ αυτά τα πανηγύρια όποιος τα υποτίμησε… έχασε. Τα...