Χίος, Παρασκευή 3 Ιουλίου

Παροχές

Interamerican

Σημαντικές παροχές της INTERAMERICAN στους εργαζομένους της

10/01/2019 - 16:06

Στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής για την κατά προτεραιότητα προσέγγιση ζητημάτων σχετικών με τον κομβικό τομέα της εργασίας και το ανθρώπινο...