περιφερειακό παρατηρητήριο Τουρισμού

Ίδρυση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Τουρισμού

30/09/2020 - 19:14

Στην ίδρυση περιφερειακού παρατηρητηρίου Τουρισμού θα προχωρήσει η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με όσα...

Στην ίδρυση περιφερειακού παρατηρητηρίου τουρισμού προχωρά η Περ.Βορείου Αιγαίου

30/09/2020 - 15:36

Στην ίδρυση περιφερειακού παρατηρητηρίου Τουρισμού θα προχωρήσει η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με όσα...