5,5 εκ. ευρώ για το δεύτερο μεγαλύτερο έργο στα Ψαρά της τελευταίας δεκαετίας

Στο Ε.Π. Βορείου Αιγαίου έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και διοχέτευσης ομβρίων υδάτων
Παρ, 23/03/2018 - 14:25

Ως το μεγαλύτερο έργο, μετά την κατασκευή του λιμενοβραχίονα που έγινε στο νησί πριν από μια δεκαετία, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος των Ψαρών, Κώστας Βρατσάνος, τη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, με το ποσό των  5,454 εκατομμυρίων ευρώ, του έργου ύδρευσης και αποχέτευσης στα Ψαρά.

Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης, την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, δικτύου ομβρίων υδάτων αλλά και εγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού, που περιλαμβάνει και την την επαναχρησιμοποίηση του νερού που θα προκύπτει από την επεξεργασία των λυμάτων.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σ’ ένα αναγκαίο έργο υποδομής για το οποίο προηγήθηκε της ένταξης ένας 4χρονος αγώνας, αλλά τώρα πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, χάρη και στις προσπάθειες που έγιναν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, αφού ο Δήμος Ψαρών δεν έχει τη δυνατότητα - ελλείψει υπηρεσιών- να ωριμάσει μεγάλα έργα.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους προϊσταμένους της Τ.Υ. (Λ. Τσακό αρχικά και Λ. Παπαλάνη στη συνέχεια) , την Περιφέρεια καθώς και τον Γ. Πλακωτάρη από τη Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη του έργου.

Όπως είπε, υπολείπεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης, με χρόνο ολοκλήρωσης τους 24 μήνες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από την επίλυση σημαντικών προβλημάτων η εκτέλεση του έργου έχει κι άλλη μια παράμετρο, αρκετά σημαντική, που αφορά στην τόνωση της οικονομίας του νησιού, λόγω της παρουσίας εκεί των συνεργείων εκτέλεσης.

Σχετικά Άρθρα