Απόφαση Δημάρχου Χίου περί συγκρότησης Επιτροπής Επετειακών Εκδηλώσεων 2022

Παρ, 28/01/2022 - 17:28

Mε στόχο επετεικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή ο Δήμαρχος Χίου αποφάσισε τα εξής:

Ο Δήμαρχος Χίου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

2. Ότι το 1822 και το 1922 αποτελούν ιστορικά ορόσημα.

3. Το γεγονός ότι η επιλογή των προσωπικοτήτων που απαρτίζουν την επιτροπή έγινε με βάση τη γνώση και την προσφορά προς την κοινωνία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Συγκροτούμε Επιτροπή Επετειακών Εκδηλώσεων 2022 ως εξής:

1. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ.κ. Μάρκος

2. κ. Σταμάτης Κριμιζής, Ακαδημαϊκός Καθηγητής, Αστροφυσικός

3. κ. Στυλιανός Καμπούρης, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας

4. κ. Παντελής Μπουρνιάς, Αντιπεριφερειάρχης Ομογένειας

5. κ. Παύλος Καλογεράκης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

6. κ. Νικόλαος Ξυλάς, Αντιδήμαρχος Παιδείας

7. κ. Εμμανουήλ Χριστοφάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

8. κ. Αιμιλιανός Ευαγγελινός, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9. κ. Αριστείδης Κελεπερτζής, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

10. Δρ Νικόλαος Χαβιάρας, Συντονιστής Εκπ/σης Φιλολόγων

11. Δρ Ευτυχία Βλυσίδου, Φιλόλογος, πρώην Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

12. κ. Αριστείδης Ζαννίκος, πρώην Δήμαρχος Ομηρούπολης

13. κ. Γεωργία Χούλη, Πρόεδρος του Μ.Σ. Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη "Ο Φάρος"

14. κ. Κωνσταντίνος Μιμίδης, Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπαρασκευουσίων Κρήνης Μικράς Ασίας

15. κ. Ανέστης Βουδούρης, Πρόεδρος Συλλόγου Φρουρίου "Άγιος Γεώργιος"

16. κ. Κυριάκος Φρεζούλης, Δημοτικός Σύμβουλος

17. κ. Μιχαήλ Βαρλάς, Ιστορικός

18. κ. Κυριάκος Τσιπούρας, μέλος της Χιακής Αδελφότητας '' Ο Κοραής ''

Ο συντονιστής πρόεδρος της Επιτροπής θα επιλεγεί μεταξύ των μελών της κατά την 1η συνεδρίασή της. Η παρούσα να κοινοποιηθεί αρμοδίως.

 

Ο Δήμαρχος Χίου Κάρμαντζης Σταμάτιος

Σχετικά Άρθρα