Επιστολή στους ευρωβουλευτές της ΝΔ για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

Από τον Σταύρο Μιχαηλίδη, Υποναύαρχο (ε.α.) Λ.Σ.
Πέμ, 18/03/2021 - 09:22

Με επιστολή του στους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Υποναύαρχος (ε.α.) Λ.Σ. Σταύρος Μιχαηλίδης και υποψήφιος με το συγκεκριμένο κόμμα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ζητά την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους τους για την αποτροπή της ψήφισης του νέου συμφώνου μετανάστευσης και ασύλου, που επιβάλλει τη δημιουργία υπερδομών στα νησιά και όπως αναφέρει θα μεταλλάξει τη μεθόριο «στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε. σε ‘’γκρίζα’’ ζώνη διαλογής ‘’ταλέντων’’ και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης».  

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή του:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο εξέδωσε σχέδιο Νέου Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο (Βρυξέλλες, 23.9.2020 COM(2020) 609).

Στόχος του νέου κανονισμού, όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή, είναι η‘’… ολοκληρωμένη προσέγγιση,… για ταχύτερες, απρόσκοπτες μεταναστευτικές διαδικασίες και ισχυρότερη διακυβέρνηση των μεταναστευτικών πολιτικών και των πολιτικών για τα σύνορα...’’ .

Το προαναφερόμενο πολυσέλιδο κείμενο της Επιτροπής αποτελεί, κατά την άποψή μου, υπόδειγμα σύγχυσης πολιτικών και επιδιώξεων:

Ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να αναδειχθεί ως επιδίωξη της Επιτροπής η αλληλεγγύη προς τις χώρες που ευρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του προβλήματος εν τούτοις στην ουσία οικοδομεί μηχανισμό διασφάλισης της παραμονής των παράνομων μεταναστών στα σημεία εισόδου, δηλαδή, στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και στον Έβρο.

Ευδιάκριτος είναι ο πραγματικός στόχος: η μετάλλαξη της μεθορίου στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε. σε ‘’γκρίζα’’ ζώνη διαλογής ‘’ταλέντων’’ και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης.

Τα ‘’υπόλοιπα’’ αφήνονται ως ‘’υποκείμενα’’ στις εθνικές πολιτικές καθόσον ο ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών των μη δικαιουμένων διεθνούς προστασίας ή εισόδου στην Ε.Ε. έχει αποτύχει εκκωφαντικά.

Ας έχουμε δε υπόψη και την οδηγία 2003/109/ΕΚ για τους επί μακρόν διαμένοντες την οποία η Επιτροπή επίσης προγραμματίζει να αναθεωρήσει ως ανεπαρκή για την κινητικότητα μεταναστών στα ΚΜ. Τελικά κανείς δεν θα επιστρέφει στην χώρα προέλευσης.

Για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού ‘’διαλογής’’ ξεκίνησε ήδη με δαπάνες της Ε.Ε. η κατασκευή υπερδομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στην Σάμο και επιδιώκεται η κατασκευή παρόμοιων στα νησιά Λέσβο, Χίο και στον Έβρο.

Εύκολα συνάγεται ότι, η επιδιωκόμενη δημιουργία τέτοιων υπερδομών στα νησιά και στον Έβρο ουσιαστικά ‘’υποδεικνύει’’ στους μηχανισμούς διακίνησης παράνομης μετανάστευσης και τις θολές ΜΚΟ τα οργανωμένα ‘’πεντάστερα’’ σημεία εισόδου παράνομης μετανάστευσης. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, συγκεκαλυμμένα ‘Ellis’ Islands.

Η επί σειρά ετών κακοδιαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος έχει εξουθενώσει τις κοινωνίες και καταστρέψει την πενιχρή οικονομία των νησιών της φτωχότερης περιφέρειας της Ευρώπης, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο υποδοχής, διαμονής και ένταξης μεταναστών τρίτων χωρών, παρά των περί αντιθέτου εξαγγελιών, καθίσταται ολοένα και ελκυστικότερο στην παράνομη μετανάστευση για ευνόητους λόγους, εξάλλου σε κάθε σχετικό κείμενο υπέρ-τονίζεται ότι ‘’είναι πολιτική της ΕΕ η δημιουργία πολυμορφίας ανοικτών και ανθεκτικών κοινωνιών επ’ ωφελεία του δυναμισμού της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής’.

Τούτων δοθέντων και υπό το φως των προνοιών τού υπό έγκριση και δημοσίευση νέου κανονισμού οι μικρές κοινωνίες των προαναφερόμενων νησιών και του Έβρου είναι όσο ποτέ αποφασισμένες να αντιδράσουν ακόμα πιο δυναμικά στην μετατροπή των ήδη επιβαρυμένων και εθνικά ευαίσθητων περιοχών τους σε ‘’γκέτο’’ υποδοχής, αξιολόγησης και διαλογής ταλέντων, χρήσιμου και μη χρήσιμου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Πεποίθηση των κατοίκων της ελληνικής-ευρωπαϊκής μεθορίου είναι ότι, ο νέος κανονισμός και οι κατευθύνσεις προς τα Κ.Μ. για την διαχείριση του προβλήματος δεν επιδιώκει την ευημερία και την συνοχή των κοινωνιών των νησιών της πρώτης γραμμής ούτε εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών της Ε.Ε.

Δεν ενισχύει την κοινωνική συνοχή και οικονομική ενίσχυση των ακριτικών νησιών τον αμυντικό θώρακα  της Ευρώπης, δεν αγγίζει καν τέτοια θέματα.

Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, οι ακρίτες κάτοικοι των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου προσβλέπουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους σας για την αποτροπή της ψήφισης τού εν λόγω κανονισμού, την ματαίωση κατασκευής υπερδομών υποδοχής και διαλογής παράνομων μεταναστών.

Προσβλέπουν από τους Ευρωβουλευτές μας στην ενημέρωση του ευρωκοινοβουλίου και της κοινής γνώμης των Κ.Μ. για την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι νησιώτες και τους πραγματικούς κινδύνους που επαπειλούνται στο Ανατολικό Αιγαίο από την υιοθέτηση τέτοιων πολιτικών».

Σχετικά Άρθρα