Η Χιακή Συμπολιτεία επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα για το υδρευτικό πλάνο του νησιού

Ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης
Παρ, 22/05/2015 - 17:28

Μπροστά στη θερινή περίοδο, κατά την οποία οι υδρευτικές ανάγκες της Χίου πολλαπλασιάζονται, προκύπτει μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων καθώς και προβλημάτων τα οποία η διοίκηση της ΔΕΥΑΝΧ καλείται να απαντήσει και να αντιμετωπίσει.

 

  • Ποιος είναι ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑΝΧ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, στο βαθμό που δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή προσπάθεια εξοικονόμησης, όπως επανειλημμένα, ως Χιακή Συμπολιτεία, έχουμε προτείνει;
  • Ποιες θα είναι οι πηγές υδροδότησης των μεγάλων αστικών συγκροτημάτων (Βροντάδος, Πόλη της Χίου, Καρφάς κ.ά.);
  • Αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο περιορισμένης υδροδότησης για τους επόμενους μήνες;
  • Ποια είναι η συμβολή στη γενικότερη παροχή των μονάδων αφαλάτωσης, που πρόσφατα απέκτησε η ΔΕΥΑΝΧ, καθώς και εκείνων που διαθέτει, και σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων τους;
  • Ποια είναι η ποιότητα του νερού που φτάνει στις βρύσες μας και ποια τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και των υποχρεωτικών από το νόμο ποιοτικών ελέγχων;
  • Δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού όχι μόνο στη Χίο, αλλά και πανελλαδικά, είναι το δίκτυο εξαιτίας των διαρροών, ποια είναι η κατάσταση του δικτύου, κυρίως στην κεντρική Χίο, ποια σημεία έχουν ήδη αντικατασταθεί και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση του υπόλοιπου δικτύου;

 

Η αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος απαιτεί την εμπιστοσύνη των πολιτών.

 Η εξοικονόμηση σε κάθε χρήση, που θα πρέπει να είναι κεντρικός στόχος της ΔΕΥΑΧ, και την οποία αγνοεί επιδεικτικά, αν δεν χλευάζει η εταιρεία, με το φόβο μήπως μειωθούν τα κέρδη της, αποτελεί μονόδρομο και απαιτεί τη συνεργασία των πολιτών.

 

Με αυτό το δεδομένο, η ανάγκη για αξιοπιστία, διαφάνεια και συνολική ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΝΧ είναι επιτακτική.

 

Χιακή Συμπολιτεία

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα