Και οριστική παραλαβή έργων στη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής της Παρασκευής

Τετ, 17/01/2018 - 16:15

Διευρύνεται η ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Παρασκευής στις 11 π.μ. και εκτός από εκείνο που αφορά στην φορτοεκφόρτωση εύφλεκτων-επικίνδυνων φορτίων στον κεντρικό λιμένα της Χίου, προστέθηκαν και τα παρακάτω:

  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανακατασκευή ράμπας πρόσδεσης πλοίων κεντρικού λιμένα Χίου».
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Άμεση αποκατάσταση υποσκαφής στην περιοχή Μπούρτζι».
  3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση κρηπιδότοιχου κεντρικού λιμένα Χίου».

Σχετικά Άρθρα