Καράλης σε ίδιο ρόλο, χωρίς το "οφίκιο" του Αντιδημάρχου

Πέμ, 02/03/2017 - 16:13

Καθήκοντα σε εντεταλμένους συμβούλους ορίζει με νέα απόφασή του ο Δήμαρχος Χίου, με μόνη διαφορά την περίπτωση του Δημήτρη Καράλη ο οποίος διατηρεί τα αντικείμενα που είχε κατά την πρώτη 2ετία της Δημοτικής Αρχής, χωρίς όμως να είναι αντιδήμαρχος.
Συγκεριμένα ορίζεται ο Γιάννης Γεωργιάδης εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Υγείας, ο Σταμάτης Ζουμίδης εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για το Συντονισμό των Οργάνων Διοίκησης των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Χίου, ο Γιώργος Ζώας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και ο Δημήτρης Καράλης εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και στο Τμήμα Απασχόλησης, Ναυτιλίας & Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα