Χίος, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου

Μας χαρίζουν πρατήριο κι απαξιώνουμε απάντηση!

ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΟΚΑΑ Α.Ε. ΑΠΟ 22/1/18
Δείτε τις Φωτογραφίες
Τετ, 28/08/2019 - 09:19

Mόνη δικαιολογία η πλήρη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όμως η νέα θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει την απίστευτη αυτή κατάσταση, ενός πρατηρίου καυσίμων που μας χαρίζουν κι εμείς δεν το... κοιτάμε στα δόντια απλά, αλλά μέχρι στιγμής απαξιώνουμε οποιασδήποτε απάντησης.

Το έγγραφο που αποκαλύπτει η εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» και που βρίσκεται στα γραφεία του ΟΚΑΑ Α.Ε. (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών Αλιείας) από τις 22/11/2018 χωρίς να απαντηθεί (!) δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας.

Με δύο λόγια. Το Λιμεναρχείο με μη ενδεδειγμένο τρόπο τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα αλλά και τα σκάφη του, χωρίς να χρειάζεται εδώ να μιλήσουμε λεπτομερώς.

Η Λιμενάρχης ανακαλύπτει ότι στην Ιχθυόσκαλα υπάρχει αναξιοποίητος χώρος, που έχει προβλεφθεί ως τέτοιος πρατηρίου καυσίμων.

Φροντίζει να βρεθεί χορηγός (REVOIL) που αναλαμβάνει να στήσει το πρατήριο για τη χρήση του Λιμεναρχείου και μόνο.

Κάνει έγγραφο στον ΟΚΑΑ. ΑΕ. αλλά μέχρι σήμερα δεν απαντά κανείς.

Διαβάστε την αναφορά της με το καίριο ερώτημα πάντα με όσα έχουμε δε, γιατί δεν έχει διαλύσει ακόμα το σύμπαν.

Ευχόμαστε ΤΩΡΑ να το δει η νέα Διοίκηση του ΟΚΑΑ κι ελπίζουμε η χορηγία της REVOIL να ισχύει. Μπράβο στην Λιμενάρχη για την πρωτοβουλία:

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χρήσης χώρου επί των εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Χίου για εξυπηρέτηση αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και των Λ.Σ. αρμοδιότητάς του»

1. Οι εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Χίου βρίσκονται εντός των ορίων της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα που ορίστηκε με την αριθμ. 65/1999 Απόφαση Λιμενικής Επιτροπής Χίου. Χωροθετούνται δε βόρεια του Κεντρικού Λιμένα Χίου και σε απόσταση περί του 0,5 ναυτικού μιλίου από την είσοδο αυτού καθώς και 1 χιλιομέτρου από το Λιμενικό Κατάστημα, μέσω του διαθέσιμου οδικού δικτύου.

Εντός των εν λόγω εγκαταστάσεων υφίστανται δύο χώροι, ένας υπαίθριος και ένας στεγασμένος, οι οποίοι χωροθετούνται πλησίον του βόρειου προβλήτα του λιμενίσκου της ιχθυόσκαλας και σε απόσταση περί των 12 μέτρων από την ανατολική προβλήτα αυτού, που από την έναρξη λειτουργίας της ιχθυόσκαλας, το 2005, παραμένουν αναξιοποίητοι.

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, ο υπαίθριος χώρος, που καλείται «ΚΤΗΡΙΟ Δ», αποτελείται από τσιμέντινη βάση και φέρει τσιμέντινη αψίδα, ορθογωνικής διατομής, ενώ ο αρχικός προορισμός του ήταν για την τοποθέτηση τηλεφωνικών θαλάμων και καλύπτει επιφάνεια 15 τ.μ. περίπου.

Ο στεγασμένος χώρος, που καλείται «ΚΤΗΡΙΟ Γ» αποτελείται από δύο δωμάτια, εκ των οποίων το ένα έχει χαρακτηριστεί ως αποθήκη και το άλλο ως χώρος γραφείων, έχει συνολική έκταση περί των 24 τ.μ. περίπου κι απέχει από το προαναφερόμενο «ΚΤΗΡΙΟ Δ» περί τα 6 μέτρα προς βορρά. Ο χώρος αυτός, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής είχε προβλεφθεί για τη λειτουργία πρατηρίου καυσίμων ενώ έμπροσθεν αυτού είχε προβλεφθεί η τοποθέτηση 2 αντλιών.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι ο στεγασμένος χώρος «ΚΤΗΡΙΟ Γ», είχε κατά το παρελθόν ζητηθεί από την υπηρεσία μας, σύμφωνα με (α) σχετικό, για τη χρήση του ως λιμενικό φυλάκιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του ΒΔ 939/1965, πλην όμως η ίδρυση αυτού δεν έγινε μιας και η εγγύτητα του Λιμενικού Καταστήματος με τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Χίου ευνοεί την άμεση και συχνή παρουσία βαθμοφόρων μας σε αυτή κατά τις εκφορτώσεις αλιευμάτων κι όποτε εκτάκτως απαιτηθεί, προκειμένου ελέγχεται η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

2. Από πλευράς της Υπηρεσίας μας το τελευταίο χρονικό διάστημα αναζητάται λύση προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία ανεφοδιασμού με καύσιμα, και συγκεκριμένα βενζίνη, πλωτών και χερσαίων μέσων που έχουν διατεθεί για την εκτέλεση των επιχειρησιακών μας καθηκόντων. Επισημαίνουμε ότι η απλοποίηση αυτής της διαδικασίας θα συνδράμει αποτελεσματικά τόσο στην ετοιμότητα των μέσων αυτών, παράγοντας εξαιρετικής και ζωτικής σημασίας ιδίως σε περιστατικά έρευνας διάσωσης που συχνά η Υπηρεσία μας καλείται να αντιμετωπίσει, όσο και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ωρών απασχόλησης των βαθμοφόρων της Λιμενικής Αρχής.

Στα πλαίσια αυτά, και κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Χίου, εντοπίστηκε ο ως άνω περιγραφόμενος ανοιχτός χώρος (ΚΤΗΡΙΟ Γ’) όπου δύναται να κατασκευαστεί πρατήριο ανεφοδιασμού με βενζίνη τόσο των πλωτών όσο και των χερσαίων μέσω της Υπηρεσίας μας. Η μελέτη και κατασκευή του συγκεκριμένου πρατηρίου πρόκειται να γίνει εξ ολοκλήρου από την εγκατάσταση της REVOIL ΑΒΕΕ που δραστηριοποιείται στη Χίο στην περιοχή Λευκωνιά, ενώ στον υποψήφιο χώρο έχει ήδη γίνει αυτοψία από Τεχνικό Διευθυντή της εν λόγω εταιρείας προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης του για την κατασκευή πρατηρίου, με θετικά αποτελέσματα.

3. Παράλληλα, ο ως άνω περιγραφόμενος στεγασμένος χώρος (ΚΤΗΡΙΟ Δ), δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των υλικών απορρύπανσης που μας έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης που κάθε χρόνο καταρτίζεται και τηρείται κατά την εκδήλωση τέτοιων περιστατικών. Ο χώρος αυτός κρίνεται η καλύτερη δυνατή υφιστάμενη λύση, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, με το (β) σχετικό, έχει ζητηθεί από την Υπηρεσία μας να απομακρύνουμε άμεσα τα συγκεκριμένα υλικά από την παλιά ιχθυόσκαλα εντός του λιμένα Χίου όπου επί του παρόντος φυλάσσονται, ενώ επισημαίνεται ότι η παραλαβή των υλικών απορρύπανσης από αυτόν μπορεί να γίνει εξαιρετικά εύκολα τόσο από ξηράς όσο κι από θαλάσσης, παράγοντας εξαιρετικά ουσιώδης για την αποτελεσματική αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης.

Τέλος, εντός του προαναφερόμενου στεγασμένου χώρου θα τοποθετηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του πρατηρίου καυσίμων που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος καθιστώντας έτσι δυνατό τον απόλυτο έλεγχο του πρατηρίου και της παραλαβής καυσίμων από αυτό.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διάθεση στην Υπηρεσία μας των ανωτέρω χώρων, για απεριόριστο στην καλύτερη περίπτωση χρονικό διάστημα κι άνευ ανταλλάγματος, για τις χρήσεις που περιγράφονται ανωτέρω, επισημαίνοντας ότι θα εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιτακτικές ανάγκες της Υπηρεσίας μας καθώς και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

5. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι οι λειτουργίες που προαναφέρθηκαν στους προς παραχώρηση χώρους δεν θα παρεμποδίσουν τη λειτουργία της Ιχθυόσκαλας Χίου.

6. Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωσή του καθώς και για την τυχόν παροχή απόψεων ως προς τα ανωτέρω.

 

Η Κεντρική Λιμενάρχης Χίου

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ)

ΑΡΓΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ»

Σχετικά Άρθρα

Ανακοίνωση της ΛΑΣ
Κυρ, 08/12/2019 - 12:06

 

Στη συζήτηση που έγινε για κινητοποιήσεις για το προσφυγικό-μεταναστευτικό στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και στην τοποθέτηση του Δημάρχου Σταμάτη Κάρματζη , στο πνεύμα των αποφάσεων της Περιφέρειας ,  η Λαϊκή Συσπείρωση τόνισε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά το πλαίσιο των αιτημάτων, και βασικά οι περισσότεροι Δήμοι υιοθετούν τα κλειστά κέντρα, και διαφωνούν στον αριθμό των εγκλείστων και στην τοποθεσία που θα γίνουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε την κινητοποίηση της Τετάρτης για το κλείσιμο του Δήμου Χίου, αλλά δήλωσε ότι στηρίζει κινητοποιήσεις που θα γίνουν με βάση το πλαίσιο που κατέθεσε και στο δημοτικό και στο περιφερειακό συμβούλιο και είναι το εξής:

  • Να κλείσουν όλες οι υπάρχουσες δομές (hotspot) και να δημιουργηθεί σε κάθε νησί ένας επαρκής χώρος υποδοχής προσωρινής διαμονής, υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε θέση που τα τυγχάνει της έγκρισης της τοπικής κοινότητας.
  • Άμεσος απεγκλωβισμός προσφύγων - μεταναστών από τα νησιά και τη χώρα. Μεταφορά τους σε ανθρώπινα κέντρα φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εκεί να διατυπώνονται τα αιτήματα ασύλου κλπ και από εκεί σύντομα και με ασφάλεια να πηγαίνουν στις χώρες που επιθυμούν.
  • Να καταργηθεί η συμφωνία Ελλάδας - ΕΕ - Τουρκίας και όποια άλλη συνθήκη τους εγκλωβίζει στα νησιά και τη χώρα. Δουβλίνο κλπ
  • Ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα για τα ασυνόδευτα παιδιά, επανενώσεις οικογενειών, κανένας ανήλικος, έγκυος και ευάλωτος σε ακατάλληλες συνθήκες.
  • Πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων στο άσυλο, όχι στην καταστολή και την καταπάτηση θεμελιωδών διεθνών και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.
  • Καμιά εμπλοκή των ΜΚΟ στο προσφυγικό-μεταναστευτικό.
  • Να αποζημιωθούν στο 100% όσοι κάτοικοι έχουν υποστεί ζημιές από τις συνέπειες του μακροχρόνιου εγκλωβισμού.

Η κινητοποίηση  που γίνεται από τη μεριά δημάρχων και της περιφέρειας για κλείσιμο των υπηρεσιών για 1 ημέρα είναι προκλητική όταν στην ουσία και από τα αιτήματα τους δέχονται την ύπαρξη δομών στα νησιά είτε κλειστά είτε ανοιχτά, αποδεχόμενοι ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί θα παραμείνει για χρόνια εγκλωβίζοντας στα νησιά μας χιλιάδες κόσμου που έφυγαν κατατρεγμένοι από την περιοχή τους.

ΧΙΟΣ 8-12-2019