Νέοι πόροι 1.810.000,00 ευρώ διατίθενται από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Συνολικά έχουν εγκριθεί 118 έργα και έχουν διατεθεί 56.638.174,43 ευρώ
Πέμ, 24/11/2022 - 13:47

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 1,81 εκατομμύρια ευρώ σε 3 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού. 

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ο Δήμος Κω και ο Δήμος Μυτιλήνης επιδοτούνται με 1,81 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 118 έργα ύψους 56.638.174,43 ευρώ σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

Χρηματοδοτήσεις Ταμείου Αλληλεγγύης

Δήμος Ανατολικής Σάμου

Αποκατάσταση χώρου πρώην ΚΥΤ Πόλεως Σάμου

Υποέργο 1, «Αγορά χώρου πρώην ΚΥΤ πόλεως Σάμου»

Υποέργο 2, «Καθαίρεση κατασκευών πρώην χώρου ΚΥΤ πόλεως Σάμου».

1.000.000 €

Δήμος Κω

Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Κω

260.000 €

Δήμος Μυτιλήνης

Αποκατάσταση – καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μόριας

550.000 €

Σύνολο

 

1.810.000,00 €

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν δοθεί, μέχρι σήμερα, συνολικά  97.397.113,34 € στα οποία συμπεριλαμβάνονται 25.389.253,53 € για δημοτικά τέλη και 15.369.685,38 € για έκτακτες επιχορηγήσεις.

Σχετικά Άρθρα