Όχι μειωμένη μοριοδότηση στους στρατιωτικούς

Τρί, 24/08/2021 - 17:30

Αυτό ζητά με το πατακάτω έγγραφο της η Ένωση στρατιωτικών της Περ. Ενότητας Χίου,προς τους Βουλευτές του νησιού και κάθε αρμόδιο.

1. Με το σχετικό (β) έγγραφό μας, σας γνωρίσαμε ότι τα στελέχη που υπηρετούν σε μονάδα της Περιφερειακής μας Ενότητας να λαμβάνουν 2,5 μόρια το μήνα και όχι 4 όπως θα έπρεπε να λαμβάνουν σύμφωνα με το (α) όμοιο.

2. Ήδη έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες και ουδεμία διαφοροποίηση έχει υπάρξει.

3. Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε στο σχετικό (β) έγγραφό μας και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας παραμένοντες στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Σχετικά Άρθρα