Χίος, Τρίτη 7 Ιουλίου

Οι ζημιές στην Βολισσό θέμα στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας

Πέμ, 06/02/2020 - 15:38

Η αντιμετώπιση των ζημιών από την κακοκαιρία στην περιοχή Βολισσού που προκλήθηκαν στις 30 του περασμένου Δεκεμβρίου και στις 6 και 7 Ιανουαρίου, περιλαμβάνεται στα θέματα που θα συζητήσει στην συνεδρίασή του που θα γίνει τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στις 6 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου.

 

Αναλυτικά στην ημερήσια διάταξη περιλαβάνονται τα παρακάτω θέματα:

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

1.

 

Ενημέρωση και απόφαση επί του Τεχνικού Προγράμματος της εταιρείας  «Προμηθευτική

Ομηρούπολης Ο.Τ.Α. Α.Ε.»

Πρόεδρος

Προμηθευτικής

Α.Ε.

 

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

2

Αντιμετώπιση των ζημιών από την κακοκαιρία στην περιοχή Βολισσού κατά την

30/12/2019 και 06-07/01/2020.

Λαϊκή Συσπείρωση

3

Αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων των πλοίων-Μεταφορικό ισοδύναμο

Χιακή Συμπολιτεία

 

 

 

 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

4

Σύσταση  προσωποπαγούς  θέσης  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  κατ’

εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.

Δ/νση Διοικητικών

Υπηρεσιών

 

5

 

Εκλογή μέλους για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Δ/νση Διοικητικών

Υπηρεσιών

 

Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

6

Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την

πράξη «Προμήθεια συστήματος δασοεπιτήρησης».

Δ/νση Διοικητικών

Υπηρεσιών

 

 

Ε΄ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

7

Συντήρηση αγροτικής οδού από αγροτική οδό προς παραλία Ζανακούντος προς

Άγιο Θεοφύλακτο Κοινότητας Παρπαριάς Δ.Ε. Αμανής Δ. Χίου.

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

ΣΤ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρ.

θέματος

 

 

Εισηγητής

 

8

 

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2019.

Οικονομική

Επιτροπή

 

9

Ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για τις συμβάσεις παροχής γάλακτος

στο δικαιούχο προσωπικό του Δ. Χίου.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

10

Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου –έκταση στη θέση Ράχη Κοινότητας

Πυργίου.

Δνση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

11

Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου –έκταση στη θέση Μύλοι Κοινότητας

Συκιάδας.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

 

Αρ.

θέματος

 

 

Εισηγητής

 

12

Αίτηση για μείωση μισθώματος του δημοτικού αναψυκτηρίου στον Δημοτικό

Κήπο.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

13

Αίτηση  για  μείωση  μισθώματος  δημοτικού  ακινήτου  στην  οδό  Βουπάλου,

Κοινότητας Χίου.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

14

Αίτηση  για  μείωση  μισθώματος  δημοτικού  ακινήτου  στην  οδό  Κανάρη  6,

Κοινότητας Χίου.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

15

Αίτηση  για  μείωση  μισθώματος  δημοτικού  ακινήτου  στην  οδό  Κανάρη  4,

Κοινότητας Χίου.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

16

Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην οδό Αρχέρμου 3 &

Αφων Ράλλη, Κοινότητας Χίου.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

17

Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην οδό 11ης Νοεμβρίου 1,

Κοινότητας Χίου.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

18

Ενημέρωση επί της 519/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη

νέας απόφασης.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

 

Ζ΄  ΘΕΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

19

 

Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των σχολείων.

Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας

και Πολιτισμού

 

20

 

Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές από χρηματοδότηση του Ιδρύματος

Σκαραμαγκά.

Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας

και Πολιτισμού

 

 

21

Παράταση Λειτουργίας και Επέκταση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χίου, με τη

δημιουργία    Κέντρου     Στήριξης    Οικογένειας    (ΚΣΟΙ)     και                     Κέντρου

Παρακολούθησης ΟΦΗΛΙ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

για τους ηλικιωμένους).

 

Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας

και Πολιτισμού

 

22

 

Παράταση  χρόνου  λειτουργίας  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  και  Κοινωνικού

Φαρμακείου Δήμου Χίου.

Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας

και Πολιτισμού

 

23

 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Δια

Βίου Μάθησης-Νέα Φάση (Β. Αιγαίο).

Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας

και Πολιτισμού

 

24

 

Διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη του Κώστα Περρίκου.

Αυτοτελές Γραφείο

Επικοινωνίας και

Δημοσίων Σχέσεων

 

25

 

Καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων.

Δ/νση Τοπικής

Οικονομικής

Ανάπτυξης

 

 

Ζ΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

26

Πρακτική άσκηση φοιτήτριας.

 

 

27

 

Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής βάσει του άρθρου 35 του αριθ. 20

ΓΚΛ και του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018

κ. Πρόεδρος

Δημοτικού

Συμβουλίου

28

Κοπές δέντρων.

ΕΠΖ

29

Τροποποίηση αποφάσεων ΔΣ

 

 

 

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

30

Μετακίνηση αιρετών

 

 

Σχετικά Άρθρα

Τρί, 07/07/2020 - 06:46

Τι να σημαίνει άραγε αυτό; Δεν ήταν ελκυστική η πρόσληψη Συνοριοφυλάκων ή... εξαντλήθηκαν οι νέοι των νησιών;

Μπορεί όμως να ισχύει και συνδυασμός των δύο.

Έτσι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε χθες την κατάθεση τροπολογίας για την πλήρωση θέσεων συνοριοφυλάκων που δεν καλύφθηκαν από την προηγούμενη προκήρυξη.

Όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, είχαν προκηρυχθεί 800 θέσεις στα νησιά, όμως με το κριτήριο της εντοπιότητας που είχε τεθεί, δεν υπήρξε ο αναγκαίος αριθμός υποψηφίων.

Έτσι, επαναπροκηρύσσονται οι εναπομείνασες κενές θέσεις με υποψήφιους από γειτονικές περιφέρειες για να καλυφθούν οι ανάγκες για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στα νησιά.