Στην Σάμο το Περιφερειακό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων

Τρί, 28/01/2020 - 16:07

Την Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. θα συνεδριάσει στη Σάμο το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου το οποίο θα εξετάσει μεταξύ άλλων και το τεχνικό πρόγραμμα έργων για το 2020.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

Εισηγητής: κ. Δημοσθένης Βούκουνας Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

Εισηγητής: κ. Απόστολος Βαλαμώντης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. Πολυκράτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του Κωνσταντίνου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. Λουκά ΛΟΥΚΑ του Δημητρίου-Σταματίου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ7ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ν. 2734/99.

Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας.

ΘΕΜΑ8ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ( Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. ΣΑΜΟΥ. ).

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ9ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ10ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Η ΠΛΟΙΩΝ.

Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός Έπαρχος Λήμνου.

ΘΕΜΑ11ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ή ΜΗ.

Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός Έπαρχος Λήμνου.

ΘΕΜΑ12ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΜΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ << ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ >> ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ » ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σπιλάνης Πρόεδρος της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας.

Σχετικά Άρθρα