Εκλογές στο "Περιπατείν"

Δευ, 06/12/2021 - 09:38

Με απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 από τις 18:00 έως και τις 21:00 στο Εργατικό Κέντρο Χίου θα πραγματοποιηθούν Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την εκλογή του 1ου τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου "Περιπατείν".

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να κατατεθούν έως τρείς ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή έως τις 13 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη, αφού έχουν διατελέσει μέλη του συλλόγου πάνω από τέσσερις (4) μήνες και έχουν πληρώσει την συνδρομή τους.

Τα μέλη που δεν την έχουν πληρώσει θα πρέπει να καταβάλλουν το ετήσιο αντίτιμο των 10 ευρώ κατά διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 ο σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών του.

Για τη συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος Δ.Σ τα εκλεγέντα μέλη θα πρέπει να συνεδριάσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της εκλογής τους κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου ή σε περίπτωση ισοψηφίας του μεγαλύτερου σε ηλικία.

Σχετικά Άρθρα