Χίος, Παρασκευή 7 Αυγούστου

Σχόλιο Δελτίου Ειδήσεων