Χίος, Παρασκευή 7 Αυγούστου

ΤΕΧΝΕΤ Χίου

Η μονάδα ανακύκλωσης μπάζων στου Γρού

14/12/2019 - 21:31

Πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και σχετική εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο, για την ανακύκλωση των υλικών που προκύπτουν από...

Ανακύκλωση μπαζών. Υποχρέωση και δικαίωμα των πολιτών και της κοινωνίας.

11/12/2019 - 06:25

Στα οφέλη της ανακύκλωσης, για την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα) στην Περιφερειακή...