Ξενία

24 ωρη φύλαξη στο "Ξενία"

01/09/2014 - 21:45

Υπό τον φόβο των Ιουδαίων... ή για την ακρίβεια των προσφύγων, φοβούμενοι τυχόν κατάληψη εκ των πραγμάτων του πρώην "Ξενία" η εταιρεία του Δημοσίου,...