Εκτός από τον Θόλο, τις Μπαμπακιές και το παιχνίδι της… Κολοκυθιάς υπάρχει και η… ΒΙΑΛ

Γιάννης Τζούμας
Τρί, 11/01/2022 - 18:42

Πάμε πάλι από την αρχή. Σας προβληματίζει ότι είμαστε… μόνιμα στην αρχή;

Ο υπουργός ανοίγει διάλογο με τους Φορείς για την νέα Δομή Μεταναστών. Αρκετοί επιλέγουν να μην πάνε. Και αυτοί που πάνε θα δούμε αν μιλούν την… ίδια γλώσσα.

Στο μεταξύ η νέα χρονιά ξεκίνησε με… ΒΙΑΛ. Ο Δήμαρχος επανέρχεται στην πρόταση για Μπαμπακιές, το θέμα ίσως τεθεί ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Έχει κανείς μετρήσει πόσες φορές οι ίδιοι άνθρωποι κατέληξαν στα ίδια πράγματα; Στο μεταξύ το πρόβλημα υπάρχει στη… ΒΙΑΛ.

Μετά και την ομιλία του Ν. Μηταράκη θα βρεθούμε στο ίδιο σημείο.

Από την μια υπάρχει η πολιτική της Κυβέρνησης. Νέο κλειστό Κέντρο κ.λπ. Από την άλλη όσοι λένε, καταγραφή των εισερχομένων παρανόμως, μεταφορά τους στην ενδοχώρα και απονομή ασύλου εκεί. Καμιά Δομή στα νησιά ποτέ και πουθενά.

Επανέρχομαι. Η Κυβέρνηση ή θα αλλάξει πολιτική, αφήστε πιά η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα συγκρουστεί ή θα μας αφήσει να βράζουμε στο ζουμί μας, δηλαδή θα αφήσει την… ΒΙΑΛ.

Στο μεταξύ επειδή όλοι θα λένε ότι εκφράζουν το λαϊκό αίσθημα, θυμίζω ότι κατέθεσα μια πρόταση, στην οποία απάντησε μόνο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτός όχι αυθορμήτως αλλά γιατί ερωτήθηκε, λέγοντας μας ότι η δυνατότητα Δημοψηφίσματος δεν υπάρχει στην Νομοθεσία.

Ιδού λοιπόν ο σχετικός Νόμος 3463 και πείτε μου ποιός φοβάται να ρωτηθεί ο ίδιος ο λαός αν συμφωνεί ή όχι με την Κυβερνητική απόφαση κατασκευής ΚΛΕΙΣΤΗΣ ελεγχόμενης Δομής.

ΑΡΘΡΟ 216

Τοπικά δημοψηφίσματα

1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, προκειμένου να λάβουν απόφαση για σοβαρά θέματα που ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να διεξάγουν τοπικό δημοψήφισμα, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αντικείμενα τοπικών δημοψηφισμάτων δεν μπορούν να αποτελούν τα θέματα εθνικής πολιτικής, καθώς και εκείνα που συνιστούν περιφερειακές και νομαρχιακές αρμοδιότητες.

2. Το τοπικό δημοψήφισμα διεξάγεται μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα διεξαγωγής αυτού και προσδιορίζεται το ερώτημα που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία, η ημερομηνία διεξαγωγής του και το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί. Με την ίδια απόφαση το συμβούλιο ορίζει ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από αιρετούς και υπαλλήλους, αρμόδια για την οργάνωση διεξαγωγής του δημοψηφίσματος.

3. Τοπικό δημοψήφισμα διεξάγεται, επίσης, μετά από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των δημοτών για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και μετά από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των εκλογέων τοπικού διαμερίσματος για την προσάρτησή του σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα. Στην αίτηση αναγράφεται το υπό ψηφοφορία θέμα και τίθενται οι υπογραφές των δημοτών.

Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο του Δήμου ή της Κοινότητας μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να προβεί στην προκήρυξη του δημοψηφίσματος.

4. Τα θέματα που τίθενται σε δημοψήφισμα κατά τις ανωτέρω παραγράφους θα πρέπει να διατυπώνονται με ερώτημα, το οποίο πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σύντομο και σαφές. Η προτίμηση του εκλογικού σώματος εκφράζεται με τη χρήση των όρων «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ».

5. Δημοψήφισμα δεν μπορεί να διεξαχθεί για θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό του Δήμου ή της Κοινότητας ή την επιβολή τελών. Δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί δημοψήφισμα το τελευταίο έτος της δημοτικής περιόδου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 3 και 4. Επίσης δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για την ανάδειξη των μελών του εθνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Δημοψήφισμα για το ίδιο θέμα δεν μπορεί να διεξαχθεί, πριν περάσει ένας χρόνος από τη διεξαγωγή του προηγούμενου δημοψηφίσματος.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο τοπικό δημοψήφισμα έχουν οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Έγκυρο θεωρείται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, εφόσον συμμετείχε το πενήντα τοις εκατό (50%) των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, που διεξάγεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δεσμεύει το οικείο συμβούλιο στο πλαίσιο της απόφασης, που θα λάβει για το θέμα που διεξήχθη.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας του τοπικού δημοψηφίσματος από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά το άρθρο 149, την προκήρυξη και τη διαδικασία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, την εξαγωγή και δημοσίευση του αποτελέσματος, τους όρους χρηματοδότησης των εμπλεκόμενων πλευρών και προβολής των προβαλλόμενων θέσεων, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 

 

Υ.Γ.: Ξέρω δεν είμαστε… Ελβετία. Ε, ας γίνουμε ξανά… Αλβανία ή ας μείνει η… ΒΙΑΛ.

Σχετικά Άρθρα