ΕΜΧ «κάλλιο αργά παρά ποτέ»

Δευ, 21/02/2022 - 09:08

Στα Νένητα μετά από την πρόσκληση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση την Κυριακή 20/2/2022 με θέμα «ενημέρωση επί των αλλαγών του νέου καταστατικού όλων των Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ)».

Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν 100 και πλέον Μαστιχοπαραγωγοί από όλα τα χωριά της Νότιας Χίου.

Εύλογο το ενδιαφέρον, πολλές οι ερωτήσεις και τοποθετήσεις για να διευκρινιστούν αυτά που ταλανίζουν, με ευθύνη της ΕΜΧ, σχετικά:

1. Με την εγγραφή στα καταστατικά των Α.Σ της εισόδου των Μελών – επενδυτών, οι οποίοι θα έχουν το 35% σε δικαίωμα ψήφου και κερδών

2. Για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΕΜΧ από τις Γενικές Συνελεύσεις των Α.Σ και όχι από τα Δ.Σ

Σαφής η αναδίπλωση του Προέδρου της ΕΜΧ και του Δ.Σ που ήταν άπαντες παρόντες.

Η δημόσια δέσμευση τους μετά από 3,5 ώρες ωφέλιμης συζήτησης είναι ότι:

1. Από όλα τα καταστατικά των Αγροτικών Συνεταιρισμών θα διαγραφεί η λέξη ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. Όσοι Α.Σ πραγματοποίησαν τις Γ.Σ θα τροποποιήσουν τώρα τις αποφάσεις τους για να συμφωνούν μεταξύ τους όλα τα καταστατικά.

2. Το λανθασμένο καταστατικό της ΕΜΧ που ισχύει σήμερα με ευθύνη πάντα του Προέδρου και του Δ.Σ της ΕΜΧ οι οποίοι αγνόησαν τον Νόμο 4673/2020 θα τροποποιηθεί το συντομότερο. Έχει εγκριθεί κακώς από το αρμόδιο Υπουργείο και είναι σε ισχύ από 18/1/2021. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται για άλλον Α.Σ που έπραξε το ίδιο, το Δ.Σ της ΕΜΧ στο υπ´ αριθ. απόσπασμα πρακτικού 2019/14-2-2002 επισημαίνει... αρνούμεθα να συνεργήσουμε και να συναινέσουμε σε μια απόφαση η οποία είναι καταφανώς αντίθετη με το Νόμο και έχει προφανείς έννομες συνέπειες στις οποίες δεν επιθυμούμε να έχουμε ευθύνη.

3. Θα αναληφθεί πρωτοβουλία από το Δ.Σ της ΕΜΧ σε συνεργασία με τους δύο Βουλευτές του Νομού μας, να τροποποιηθεί ο Νόμος 4673/2020 με ειδική αναφορά στους αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς ότι οι αντιπρόσωποι να εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις και όχι από τα Δ.Σ του κάθε Α.Σ. Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτό, θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης συναινετικής λύσης, από κοινού με όλους τους Α.Σ και την ΕΜΧ, η οποία θα είναι νομικά κατοχυρωμένη.

Οι σαφείς αυτές αναφορές και διαβεβαιώσεις του Προέδρου μπροστά σε όλο το ακροατήριο των 100 και πλέον Μαστιχοπαραγωγών, καθησύχασαν τους παρόντες οι οποίοι θα μεταφέρουν στα χωριά τους την δέσμευση του αυτή σε όλα τα παραπάνω.

Περιμένουμε να τιμήσει το λόγο του και να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση για να επέλθει η ηρεμία, να διασφαλιστεί το μέλλον των Αγροτικών Συνεταιρισμών και της Ε.Μ.Χ όπως ακριβώς λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο εδώ και πολλές δεκαετίες, χωρίς ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και με Δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής των αντιπροσώπων.

Η επιμέλεια, η τεκμηρίωση, η αγωνιστικότητα του Δ.Σ του Α.Σ Νενήτων και η συντριπτική πλειοψηφία της απόφαση από την Γενική Συνέλευση τους, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την σαφή αυτή αλλαγή πλεύσης του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΧ.

Ουδείς αλάνθαστος φτάνει να αναγνωρίζει και να διορθώνει τα λάθη του, προς όφελος των πολλών.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Συντάγματος, οι Α.Σ και η ΕΜΧ δεν θα γίνουν των ολίγων «μεγαλοτσιφλικάδων», αλλά θα παραμείνουν όλων των μαστιχοπαραγωγών με ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

 

 

 

Άλλες απόψεις: Του Βασίλη Μυριαγκού