Φεύγει το πλοίο και σφυρά κι εγώ του γνέφω στο καλό!