Λίγο πριν την κάλπη

Του Πρόδρομου Μανωλάκη
Τρί, 21/05/2019 - 17:58
Πρόδρομος Μανωλάκης

Σε λίγες ημέρες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα αναδείξουμε τους νέους αντιπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη ήταν μια από τις κορυφαίες και ιστορικά δικαιωμένες εθνικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική που σχεδίασε και ανέπτυξε ο ιδρυτής μας Κωνσταντίνος Καραμανλής, αποδείχθηκε το πλέον ανθεκτικό συστατικό για τη δημοκρατία, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την κοινωνική και οικονομική προοπτική της πατρίδας. Το Ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός μας δεν αντικατοπτρίζει μόνον την κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά και τη σημαντικότητα που ο Πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης αποδίδει στη συνέχεια της πολιτικής αυτής.

Ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές, θα αναδείξουμε και τις νέες Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές, δηλαδή τις πλησιέστερες στον πολίτη εξουσίες. Οι επιλογές μας θα αποδειχθούν ιδιαίτερα κρίσιμες, με δεδομένο τον αναβαθμισμένο και, ταυτόχρονα, απαιτητικό ρόλο[1] που θα αναλάβει η Αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και των πέντε νέων θεματικών στόχων της πολιτικής συνοχής: Ευρώπη πιο «έξυπνη», πιο «πράσινη», πιο «διασυνδεδεμένη», πιο «κοινωνική» και πιο «κοντά στους πολίτες».

Η πολιτική αυτή - πιο απλή, πιο ευέλικτη και πιο αποκεντρωμένη σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, θα κατευθύνει επιπλέον πόρους σε αναπτυξιακές στρατηγικές τοπικής εμβέλειας και υπό τοπική καθοδήγηση, η δε Αυτοδιοίκηση θα αναλάβει είτε την ευθύνη της επιλογής των έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ, ή θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής τους.

Με αυτά τα δεδομένα, εκτός από τις αυτονόητες προϋποθέσεις, αρχών, αξιών, ήθους και υπευθυνότητας, οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες αλλά και το αναγκαίο υπόβαθρο κατανόησης σύνθετων και αλληλένδετων εννοιών, όπως η στρατηγική, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η διαχείριση, η υλοποίηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση.

Η Χριστιάνα Καλογήρου, στα πέντε χρόνια παρουσίας της στο τιμόνι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απέδειξε ότι πληροί όλα τα παραπάνω. Με μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση έχει καταφέρει να ανεβάσει τον πήχη ψηλά για την Περιφέρεια μας. Για το λόγο αυτό αποτελεί και την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας που, ως επόμενη Κυβέρνηση της χώρας, θα αναλάβει την ευθύνη της προετοιμασίας της νέας προγραμματικής περιόδου.

 

                                                                     Πρόδρομος Γ.Μανωλάκης

                                                        Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε Νέας Δημοκρατίας Χίου

[1] Σύμφωνα με τον Κανονισμό COM(2018)375, οι τοπικές, αστικές και εδαφικές αρχές θα συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ και η αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης θα ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στις περιφέρειες και τις πόλεις.

 

 

Σχετικά Άρθρα