Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΕΠΛΣ) Χίου-Σάμου

Στελεχώστε με πληρώματα τα περιπολικά του Λιμεναρχείου

19/08/2020 - 17:26

Έγινε αραλαβή πλωτού περιπολικού σκάφους, αλλά δεν υπάρχει... πλήρωμα. Την καταγγελία της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού...