Χίος, Κυριακή 7 Ιουνίου

project_happiness_anapalaiosi_epiplon_apo_ti_dora_maggana