to_proto_dimino_toy_2020_aktoploiki_syndesi_me_thessaloniki