καμένο σπίτι

O Στρατός το είπε και το έκανε

26/09/2017 - 19:20

7.20 μ.μ. της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου 2016 «μαύρα Χριστούγεννα» για μια πολυμελή οικογένεια Ανθυπασπιστή του Στρατού στον Φραγκομαχαλά...