Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων

Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων, κλαδέματα στο Νεχώρι

27/03/2020 - 14:36

Σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι αγροτικοί δρόμοι του Νεοχωρίου προσπελάσιμοι ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους στο μέλλον-όταν αρθούν τα...