Για να περιορίσει ενεργειακά τη λειτουργία της η ΔΕΥΑΧ διεκδικεί 5,5 εκ. ευρώ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ
Πέμ, 09/06/2022 - 14:48

5,5 εκατομμύρια ευρώ διεκδικεί η ΔΕΥΑΧ από το πρόγραμμα «Τρίτσης» προκειμένου να προχωρήσει σε αντικατάσταση του παλαιού και κοστοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού της εξοπλισμού.

Με δεδομένη την ανάγκη περιορισμού στην κατανάλωση ενέργειας, αφού πλέον δεν υπάρχουν ούτε διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι, ούτε οικονομικοί πόροι γι’αυτό -μέχρι τώρα η ΔΕΥΑΧ μόνο από την ρήτρα αναπροσαρμογής κλήθηκε να καταβάλλει 772.000 ευρώ- όπως είπε ο Πρόεδρός της, Β. Μυριαγκός, έχει γίνει μελέτη και ζητά τη χρηματοδότησή της προκειμένου να ξεκινήσει ιεραρχικά στον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων από τις πιο κοστοβόρες μονάδες της, όπως είναι ο βιολογικός της Χίου και οι παλιές αφαλατώσεις.

Στις νέες μονάδες αφαλάτωσης, όπως είπε, σχεδιάζονται παρεμβάσεις εναλλακτικής ηλεκτροδότησης από ήπιες μορφές ενέργειας.

Σχετικά Άρθρα