Νέα προγράμματα δια βίου μάθησης

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή
Τρί, 01/12/2015 - 10:35

O Δήμος Χίου και το Υπουργείο Παιδείας,  Έρευνας  και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)  στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Χίου  θα υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα:

 

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

1.3

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

1.8

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

2.7

Αστικοί λαχανόκηποι

25

2.10

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

4.4

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

4.8

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.9

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.12

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

5.5

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

 

 

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

8.19

Οικιακή μελισσοκομία

25

8.21

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά

25

 

 

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Όσοι /ες  έχουν υποβάλει αίτηση κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος 2014-2015  για τα ανωτέρω προγράμματα δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση καθώς έχουν προτεραιότητα στην κατάταξη σε τμήματα.

 

Για  την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, καθώς επίσης και η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Χίου (Τσιτσεκλή 1- πρώην κτίριο REX ) από την Τρίτη 1η  Δεκεμβρίου  έως και την Παρασκευή 4η  Δεκεμβρίου 2015, από 8 π.μ. έως  2  μ.μ.

(Κα Βιργινία Παλαιού - Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης της Ποιότητας & κα Θεοδοσία Τσιώνου - Υπεύθυνη Οργάνωσης)

Tηλ. επικοινωνίας: 2271350057

Η κατάταξη σε  τμήματα μάθησης θα γίνει ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι τα τμήματα θα πρέπει να  έχουν ολοκληρωθεί έως  31-1-2016.

Σχετικά Άρθρα