Περισσότερα δρομολόγια από τα Ψαρά στον Πειραιά και τη Βολισσό το 2023

Δείτε τις Φωτογραφίες
Πέμ, 22/09/2022 - 09:17

Αναβαθμίζεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τη Βολισσό και τον Πειραιά καθώς επιμηκύνεται η περίοδος εξυπηρέτησης, με ταυτόχρονη διεύρυνση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται δύο επιπλέον μήνες στα δρομολόγια που συνδέουν το νησί με τη Βολισσό της Χίου (από 1/5/2023 έως τις 1/10/2023) και ένας επιπλέον μήνας στο 2οδρομολόγιο με τον Πειραιά (από 17/4/2023 έως τις 15/10/2023).

Με επίσημο έγγραφο αίτημά του (17/3/2022) ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών είχε αιτηθεί τη διεύρυνση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων σύνδεσης του νησιού, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων του,της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου και της στήριξης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

«Το αίτημα αυτό εισακούστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αρμόδιο Υπουργείο και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, τον Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη καθώς και τον Διευθυντή της Δ.Θ.Σ. κ. Γιώργο Ρίγγα για την ουσιαστική συμβολή τους», δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος.

Χαρακτήρισε δε πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι στο σχεδιασμό του Υπουργείου έχει ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερα δυσμενής γεωγραφική θέση του νησιού.

«Το νέο πρόγραμμα με την αναβαθμισμένη και διευρυμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση θα συμβάλλει τόσο στην αύξηση της επισκεψιμότητας του νησιού μας, όσο και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων του, στηρίζοντας την τροχιά προόδου και ανάπτυξης που οδεύει το νησί μας τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με την «προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διεθνή αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από 1/11/2022μέχρι 31/10/2023» που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου 2022, προβλέπονται τα εξής:

• Στο δρομολόγιο ΧΙΟΣ – ΨΑΡΑ και επιστροφή: Ένα δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 17/4/2023 έως 15/10/2023 (σύνολο 26 εβδομάδες) σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ.

• Στο δρομολόγιο Ψαρά - Χίος και επιστροφή:

Ι) Έξι δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 1/5/2023 έως 1/10/2023 (σύνολο 22 εβδομάδες)

ΙΙ) Τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 1/5/2023 έως 1/10/2023 (σύνολο 22 εβδομάδες)

ΙΙΙ) Επιπλέον δύο δρομολόγια το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

• Στο δρομολόγιο Ψαρά - Βολισσός - Ψαρά:

Έξι δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 1/5/2023 έως 1/10/2023 (σύνολο 22 εβδομάδες).

Σχετικά Άρθρα