Στο Τ.Σ. Μνημείων Β. Αιγαίου η τύχη του αντιπλημμυρικού στον Καλοπλύτη

Τι απαντά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου για την αρνητική εισήγηση και για την καθυστέρηση γνωμοδότησης
Τρί, 12/05/2020 - 10:55

 

Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Βορείου Αιγαίου, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, θα αποφασιστεί το μέλλον του αντιπλημμυρικού έργου του Καλοπλύτη, για το οποίο μέχρι στιγμής η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά.

Πρόκειται για ένα έργο, που σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και προτάθηκε προς ένταξη στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, ελλείψει όμως γνωμοδότησης  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου και της εν συνεχεία γνωμοδότησης του Τ.Σ. Μνημείων Β. Αιγαίου, παραμένει σε εκκρεμότητα - από το περασμένο φθινόπωρο- με κίνδυνο να χάσει την ευκαιρία ένταξης στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Από τότε μέχρι σήμερα, κατά διαστήματα – όπως τον προηγούμενο Νοέμβρη, αλλά και τώρα στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή- η Εφορεία Αρχαιοτήτων βρέθηκε στο στόχαστρο αιρετών, για καθυστέρηση λήψης απόφασης για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την πόλη της Χίου, μιας και το νερό του Καλοπλύτη αρκετές φορές έχει πλημμυρίσει το κέντρο της αγοράς.

«Η εισήγηση μας είναι αρνητική για λόγους προστασίας αρχαιοτήτων μιας και στο μεγαλύτερο μέρος που θα εκτελεστεί το έργο είναι περιοχή ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» ανέφερε η Παρισιάνθη Βαλάκου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, με την οποία επικοινώνησε το alithia.gr για να καταγράψει την άποψη της υπηρεσίας. 

Στο ερώτημα αν θα μπορούσε να βρεθεί η «χρυσή τομή», προστατεύοντας τον αρχαίο πολιτισμό και καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, σημείωσε ότι δικό τους καθήκον, ως υπηρεσία,  είναι η προστασία των αρχαιοτήτων και η τήρηση της νομιμότητας, από εκεί και πέρα το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, που έχει μέλη και από άλλους φορείς (όπως και εκπρόσωπο της αυτοδιοίκησης) θα γνωμοδοτήσει, είτε αρνητικά, είτε θετικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος έχει δυνατότητα, αν  δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση, να καταφύγει σε ανώτερο επίπεδο, όπως στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, του οποίου μάλιστα την απόφαση θα μπορούσε να αιτηθεί και νωρίτερα. Θυμίζουμε ότι  μεσολάβησαν τουλάχιστον 9 μήνες  απ’ όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την έλλειψη γνωμοδότησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων μέχρι να φτάσουμε στην συζήτηση του θέματος στο Τ. Σ. Μνημείων Β. Αιγαίου,  χρόνος κρίσιμος για την ένταξη του έργου.  Αξίζει να αναφερθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για να μπορέσει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ωριμότητα, συμπεριλαμβανομένης και της σύμφωνης γνώμης των οργάνων προστασίας των αρχαιοτήτων (είτε Τ. Σ. Μνημείο, είτε ΚΑΣ), είναι η 30η Ιουνίου του 2020.

Η κα Βαλάκου αιτιολογώντας τις καθυστερήσεις που μεσολάβησαν - όσον αφορά την γνωμοδότηση της υπηρεσίας της και τον προγραμματισμό συζήτησης του θέματος στο Τ.Σ. - σημείωσε ότι όταν αρχικά υποβλήθηκε στην πρώτη πρόσκληση του ΕΣΠΑ το έργο δεν ήταν ώριμο διότι δεν είχε ζητηθεί εγκαίρως από το δήμο η γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Ακολούθως με την αλλαγή των αυτοδιοικητικών αρχών υπήρξε ένα κενό διάστημα μέχρι να συμπληρωθεί στο Τ.Σ. Μνημείων Β. Αιγαίου η θέση του εκπροσώπου της αυτοδιοίκησης, ενώ χρόνος απαιτούνταν - όπως είπε-  και για να έρθει η σειρά του προς συζήτηση στο Τ.Σ. Μνημείων, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που ήδη εκρεμμούσαν προς λήψη γνωμοδότησης από το όργανο. Στο ενδιάμεσο, προέκυψε και η πανδημία του κορωνοϊού – με την όποια επιπλέον καθυστέρηση, λόγω προσαρμογής- επέβαλαν οι εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεις του συμβουλίου και ... καταλήξαμε 1,5 μήνα πριν εκπνεύσει η προθεσμία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ  συζητείται την Παρασκευή η τύχη του στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Β. Αιγαίου .

Σχετικά Άρθρα