Κώστας Μιμίδης

Aέρααααα

Κώστας Μιμίδης
27/06/2020 - 21:18

Γαλήνη...

Κώστας Μιμίδης
24/06/2020 - 06:32

Το πλοίο θα σαλπάρει...

Κώστας Μιμίδης
21/06/2020 - 23:26

Χρωματιστό... ξημέρωμα

Κώστας Μιμίδης
20/06/2020 - 07:31

Zωγραφιά...

Κώστας Μιμίδης
14/06/2020 - 08:16

Θέα με... χρώμα

Κώστας Μιμίδης
10/06/2020 - 21:08

Και πάλι δυό - δυό

Κώστας Μιμίδης
08/06/2020 - 16:54