οδος Αλεξάνδου Παχνού

Κλείνουν από την Τρίτη Καλοπλύτου και Παχνού

25/11/2022 - 19:38

Κλείνουν από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου οι οδοί Αλεξάνδρου Παχνού και Καλοπλύτη, τμηματικά, καθώς ξεκινούν οι εργασίες πύκνωσης φρεατίων, στο πλαίσιο του...

Κλείνουν από την Τρίτη Καλοπλύτου και Παχνού

25/11/2022 - 13:22

Κλείνουν από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου οι οδοί Αλ. Παχνού και Καλοπλύτη, τμηματικά, καθώς ξεκινούν οι εργασίες πύκνωσης φρεατίων, στο πλαίσιο του έργου...